Prestanak članstva

Članstvo u ovom Sindikatu prestaje:

 • prelaskom u drugi sindikat,
 • istupanjem,
 • isključenjem i
 • smrću.

Prestankom članstva poništavaju se svi zahtjevi i prava člana u odnosu na Sindikat i na sindikalnu imovinu. Sindikalna iskaznica i svi drugi predmeti koji su svojina ovog Sindikata moraju se, nakon prestanka članstva, vratiti povjereništvu sindikalne podružnice.

Član Sindikata može istupiti na osnovu potpisane istupnice uz podmirivanje svih obaveza. Član mora istupnicu uručiti povjereniku podružnice. Prilikom istupanja član ima pravo da dobije potvrdu o vremenskom razdoblju članstva i o plaćenoj članarini.

Isključiće se iz Sindikata član ili sindikalna podružnica ako šteti interesima Sindikata:

 • ako ne provodi zaključke nadležnih sindikalnih organa,
 • čini djela protiv slobodnog, demokratskog ustavnog poretka Bosne i Hercegovine,
 • ako počini prekršaje utaje, pronevjere ili krađe sindikalne imovine, krivotvori ili falsificira obračun članarine, ili na drugi način teže ošteti interese Sindikata,
 • ako tri mjeseca, zaredom nije platio članarinu,
 • ako prestane radni odnos u preduzeću krivicom člana Sindikata.

Isključeni član može biti ponovo primljen u Sindikat uz mišljenje povjereništva sindikalne podružnice. Odluku o tome donosi Statutarna komisija Sindikata.

Pri ponovnom pristupanju predočuje se potvrda o prethodnom članstvu u ovom Sindikatu.

Ako član Sindikata koristi zakonsku mogućnost mirovanja prava iz radnog odnosa, ali ne duže od godinu dana, za to vrijeme miruju prava i obaveze utvrdjene ovim Statutom.

Ukoliko se nastali spor ne može riješiti mirnim načinom, spor će se ustupiti arbitraži.

Arbitražno vijeće od pet članova imenuje Izvršni odbor Sindikata.

Članovi arbitražnog vijeća ne mogu biti iz sindikalnih podružnica koje su u sporu.

ISTUPANJE/ISKLJUČENJE:

Članstvo u ovom Sindikatu prestaje:

 • prelaskom u drugi sindikat,
 • istupanjem,
 • isključenjem i
 • smrću.

Prestankom članstva poništavaju se svi zahtjevi i prava člana u odnosu na Sindikat i na sindikalnu imovinu. Sindikalna iskaznica i svi drugi predmeti koji su svojina ovog Sindikata moraju se, nakon prestanka članstva, vratiti povjereništvu sindikalne podružnice.

Član Sindikata može istupiti na osnovu potpisane istupnice uz podmirivanje svih obaveza. Član mora istupnicu uručiti povjereniku podružnice. Prilikom istupanja član ima pravo da dobije potvrdu o vremenskom razdoblju članstva i o plaćenoj članarini.

Isključiće se iz Sindikata član ili sindikalna podružnica ako šteti interesima Sindikata:

 • ako ne provodi zaključke nadležnih sindikalnih organa,
 • čini djela protiv slobodnog, demokratskog ustavnog poretka Bosne i Hercegovine,
 • ako počini prekršaje utaje, pronevjere ili krađe sindikalne imovine, krivotvori ili falsificira obračun članarine, ili na drugi način teže ošteti interese Sindikata,
 • ako tri mjeseca, zaredom nije platio članarinu,
 • ako prestane radni odnos u preduzeću krivicom člana Sindikata.