Statut sindikata

I OPŠTE ODREDBE
– Član 1.

II NAZIV SINDIKATA, SKRAĆENI NAZIV I SJEDIŠTE
– Član 3; 4; 5; 6.

III CILJEVI, ODNOSNO DJELATNOSTI UDRUŽENJA
– Član 7. i 8.

IV ORGANIZACIJA SINDIKATA I PRINCIPI
– Član 9; 10; 11.

 • Sindikalna podružnica – Član 12.
 • Organi sindikalne podružnice – Član 13; 14; 15; 16.
 • Osnovni zadaci povjereništva – povjerenika – Član 17; 18.
 • Kantonalni/Županijski, odnosno regionalni odbor – Član 19.
 • Kantonalni/Županijski, odnosno regionalni predsjednik, Član 20.

V POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA
– Član 21; 22; 23.

 • Prestanak članstva – Član 24.
 • Istupanje – Član 25.
 • Isključenje – Član 26; 27.
 • Ponovno primanje – Član 28.
 • Rješavanje sporova – Član 29.
 • Prava članova – Član 30.
 • Pravna zaštita – Član 31; 32; 33.

VI ORGANI SINDIKATA I PREDSJEDNIK, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRVILA GLASANJA; TRAJANJE MANDATA
– Član 34.

 • Kongres – Član 35; 36.
 • Sindikalni izbori – Član 37.
 • Glavni odbor – Član 39; 40.
 • Predsjedništvo – Član 41; 42.
 • Predsjednik – Član 43.
 • Sekretar Glavnog odbora – Član 44.
 • Nadzorni odbor – Član 45.
 • Statutarna komisija – Član 46.

VII KADROVSKA POLITIKA
– Član 50.

 • Djelovanje sindikata za vrijeme ratnog – vanrednog stanja u BiH – Čaln 51.

VIII PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA SINDIKATA I NADZOR NAD KORIŠTENJEM SREDSTAVA
– Član 52; 53; 54; 55.

IX JAVNOST RADA
– Član 56; 57.

X POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA, OVLAŠTENJA I NAČIN DONOŠENJA DRUGIH OPĆIH AKATA
– Član 58; 59; 60; 61; 62.

XI OBILJEŽJA I PEČAT SINDIKATA
– Član 63; 64; 65; 66.

XII ZASTUPANJE
– Član 67.

XIII ADMINISTRATIVNI I STRUČNI RAD
– Član 68.

XIV OBRAZOVANJE
– Član 69.

XV KOLEKTIVNI UGOVOR
– Član 70.

XVI ŠTRAJK I ZAŠTITNE MJERE
– Član 71.

XVII ČLANSTVO – UDRUŽIVANJE
– Član 72.

XVIII USLOVI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE ILI RASPUŠTANJE, ODNOSNO PRESTANAK SINDIKATA
– Član 73; 74; 75; 76; 77.

XIX POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA SINDIKATA
– Član 78; 79

XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
– Član 80; 81; 82.