O sindikatu

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine (skraćeno: SSŠPDP BiH) je osnovan 30. maja 1990. godine i registrovan kao samostalna organizacija. Međutim, prvi Savez drvodjelskih radnika osnovan je 26. oktobra 1905. godine, od kada se može pratiti historija ovog Sindikata.

SSŠPDP BiH sada broji oko 10.200 članova, u okviru branši šumarstva, prerade drveta i papira. Sindikat je član Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Međunarodne federacije radnika gradjevinarstva i drvne industrije – IFBWW. Kontakt članova sa Sindikatom se odvija putem podružnice kojoj član pripada i preko povjerenika.

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine organizuje oko 10.200 članova u okviru sljedećih djelatnosti:

– šumarstva,

– prerade drveta,

– proizvodnje namještaja,

– proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira,

a uz to i druge djelatnosti koje prirodno potpadaju pod područje granskog sindikata.

Saznajte više iz vezanog sadržaja

Organizacija sindikata

Saznajte više o rukovodstvu, predsjednistvu, kongresu, glavnom odboru, nadzornom odboru, statutarnoj komisiji i Statutu Sindikata.

Statut Sindikata

Upoznajte se sa Statutom Sindikata

kontakt

Kontakt informacije