Ponovno učlanjenje

Isključeni član može biti ponovo primljen u Sindikat uz mišljenje povjereništva sindikalne podružnice. Odluku o tome donosi Statutarna komisija Sindikata.

Pri ponovnom pristupanju potrebno je predočiti potvrdu o prethodnom članstvu u ovom Sindikatu.

Ako član Sindikata koristi zakonsku mogućnost mirovanja prava iz radnog odnosa, ali ne duže od godinu dana, za to vrijeme miruju prava i obaveze utvrđene statutom Sindikata.