APEL POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŠUMA

24.03.2021. | Novosti

U sklopu aktivnosti u sedmici nakon Međunarodnog dana šuma Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH se pridružuje apelu Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) upućenom članicama Foruma za šume Ujedinjenih nacija (UNFF) u kojem se iste pozivaju da usklade svoje zakone sa međunarodnim standardima o oblasti gospodarenja šumama.

BWI je ovogodišnji Međunarodni dan šuma obilježila učešćem na manifestaciji organizovanoj od strane Foruma za šume Ujedinjenih nacija (UNFF) 19. marta. Forumova manifestacija pod nazivom “Obnavljanje šuma: Put do oporavka i dobrobiti čovjeka” ima za cilj da podigne svijest o činjenici da su šume vitalni faktor za zdravlje i dobrobit ljudi i naše planete, posebno za vrijeme pandemije.

BWI je iskoristila ovu priliku za poziv državama-članicama da budu svjesne svoje odgovornosti i da usklade državne zakone, propise i prakse sa međunarodnim standardima. Pritom je istaknuto da se svi relevantni sporazumi u vezi sa šumskim bogatstvima moraju u potpunosti implementirati kako bi se obezbijedili dostojanstveni poslovi, održivo gospodarenje šumama, te zdravlje i bezbjednost radnika u šumarstvu.

Više o tome na:
https://www.bwint.org/bs_BA/cms/bwi-to-unff-members-align-laws-with-international-standards-2226?fbclid=IwAR0hxMyoJawoyEZ_pXf6g0NrM8-cMc5ZR0JhdbkHSFQYvS8BRYiZcdfY_8w