ČESTITKA SSŠPDP BIH POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

ČESTITKA SSŠPDP BIH POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

Svim našim dragim članovima i članicama, radnicima i građanima, partnerima i prijateljima islamske vjeroispovijesti i njihovim porodicama Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH čestita nastupajući Ramazanski bajram sa željom da ovaj praznik proslave u zdravlju i porodičnoj harmoniji u nadi i vjeri u bolje sutra za sve nas.

POTPISANE NOVE DEKLARACIJE O BEZBJEDNIM I ZDRAVIM RADNIM MJESTIMA

POTPISANE NOVE DEKLARACIJE O BEZBJEDNIM I ZDRAVIM RADNIM MJESTIMA

Aktivnosti centrale i podružnica SSŠPDP BiH u cilju rješavanja gorućih problema u našim sektorima se nastavljaju. Sindikalni predstavnici svih podružnica na terenu vrijedno rade u oblasti socijalnog dijaloga kojeg intenzivno vode sa preduzećima koje upošljavaju radnike u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira, te proizvodnje namještaja.

Trenutno se posebno radi na polju zaštite na radu. Rezultat toga su i deklaracije o bezbjednim i zdravim radnim mjestima potpisane između sindikata i poslodavaca. U prethodnom periodu, povodom 28. aprila, Dana zaštite na radu pokrenute su odgovarajuće inicijative i poslodavci su pokazali interes za saradnju i socijalni dijalog u vezi s pitanjima poboljšanja uslova rada.

Nakon što su deklaraciju potpisali “Natron-Hayat” Maglaj i ŠPD “Bosansko-podrinjske šume”, deklaracija je potpisana i od strane JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona i KJP “Sarajevo šume” d.o.o. Sarajevo. Ovim dokumentom potpisnice izražavaju svoju posvećenost borbi za zdrava i bezbjedna radna mjesta i time se obavezuju da će u idućem periodu, u skladu sa svojim mogućnostima konkretno raditi na poboljšanju uslova rada.

Sve potpisane deklaracije bit će dostavljene globalnoj organizaciji Međunarodna federacija radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji BWI i bit će od koristi u pregovorima koji će se voditi u Međunarodnoj organizaciji rada, a tiču se priznanja bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu kao osnovnog prava.

U SKLOPU AKTIVNOSTI SSŠPDP BIH U VIJEĆU ZA NADZOR ŠUMA (FSC) , EMIRU LIZDI IZ ŠUMARSTVA „PRENJ“ DODIJELJEN CERTIFIKAT KURSA ZA SINDIKALNE ORGANIZACIJE

U SKLOPU AKTIVNOSTI SSŠPDP BIH U VIJEĆU ZA NADZOR ŠUMA (FSC) , EMIRU LIZDI IZ ŠUMARSTVA „PRENJ“ DODIJELJEN CERTIFIKAT KURSA ZA SINDIKALNE ORGANIZACIJE

SSŠPDP BIH je od jula 2017. godine član socijalne komore Vijeća za nadzor šuma (Forest Stewardship Council (FSC)). Ova asocijacija je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija koja izrađuje norme za odgovorno gospodarenje šumama i za cijeli lanac snabdijevanja, od šume do krajnjih korisnika.

Predstavnici našeg Sindikata sudjeluju u različitim aktivnostima Vijeća, kako direktno, tako i preko globalne organizacije Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji – BWI, čiji je SSŠPDP BIH član. SSŠPDP BIH je sudjelovao i u Radnoj grupi za izradu Nacionalnih FSC-standarda za Bosnu i Hercegovinu.

Kolega Emir Lizdo, iz Šumarstva “Prenj” d.d. Konjic, je ispred našeg Sindikata do sada učestvovao na svim predviđenim manifestacijama, webinarima i sastancima organizovanim od strane FSC i BWI, i za to mu je, 25.3.2021. godine dodijeljen Certifikat o završetku kursa FSC-a za sindikalne organizacije. Njegova stečena iskustva, znanja i kvalifikacije bit će od značajne koristi u daljnjim aktivnostima našeg Sindikata i u radu u oblasti gospodarenja šumama.

U TOKU POŠUMLJAVANJE U ŠUMSKO-PRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

U TOKU POŠUMLJAVANJE U ŠUMSKO-PRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Pošto je u ovo doba godine sezona sađenja drveća, u većini šumsko-privrednih društava traju aktivnosti na pošumljavanju, u cilju kontinuiranog obnavljanja šumskog fonda. Između ostalog, trenutno je u toku i pošumljavanje na području kojim gospodari JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj.

U prilogu možete pogledati fotografije sa akcije pošumljavanja Šumskog gazdinstva “Konjuh”, na lokaciji Gornja Drinjača, Odjel 64.

ODRŽAN ONLINE-SASTANAK SA PREDSTAVNIKOM NORVEŠKOG SINDIKATA INDUSTRIJE I ENERGETIKE

ODRŽAN ONLINE-SASTANAK SA PREDSTAVNIKOM NORVEŠKOG SINDIKATA INDUSTRIJE I ENERGETIKE

3. maja 2021. godine održan je redovni online-sastanak u sklopu projekta koji podržava Sindikat industrije i energetike Norveške (Industri Energi) i koji ova partnerska organizacija zajedno sa našim sindikatom implementira u Bosni i Hercegovini. Predsjednica SSŠPDP BiH je izvijestila predstavnika Industri Energi o situaciji u BiH, kao i o položaju radnika u sektorima šumarstva, drvne i papirne industrije, te ga upoznala sa trenutnom epidemiološkom situacijom u našoj zemlji i aktivnostima koje su provedene u proteklih mjesec dana od posljednjeg sastanka.

Pritom je predstavljen angažman SSŠPDP BIH u vezi sa obilježavanjem 28. aprila, Svjetskog dana zaštite na radu te 1. maja, Međunarodnog praznika rada. Također je dogovorena i realizacija aktivnosti u narednih mjesec dana i održavanje novog sastanka.

Sindikat industrije i energetike Norveške je do sada podržavao razne projekte SSŠPDPBIH, a zbog pandemije su plan aktivnosti i njihova realizacija u 2020. godini bili prilagođeni novonastalim okolnostima. Tokom prošle godine realizovan je i niz aktivnosti za vrijeme pandemije virusa COVID-19, čime je unaprijeđen rad Sindikata i pružena pomoć članovima i članicama SSŠPDP BiH.

Predsjednica Ćatić je u ime SSŠPDP BIH izrazila zahvalnost Sindikatu industrije i energetike Norveške za provedene aktivnosti jačanja našeg sindikata, a posebno zbog toga što ni u vrijeme pandemije nisu odustali od pomoći i podrške koju pružaju godinama.

SSŠPDPBIH UPUTIO ZAHTJEVE VLADI FBIH ZA RJEŠAVANJE GORUĆIH RADNIČKIH PITANJA

SSŠPDPBIH UPUTIO ZAHTJEVE VLADI FBIH ZA RJEŠAVANJE GORUĆIH RADNIČKIH PITANJA

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH uputio je Vladi, Zavodu za javno zdravstvo i Udruženju poslodavaca FBiH dopis čiji tekst prenosimo u cjelosti:

Broj: 06-P-257/21
Sarajevo, 29. aprila 2021. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
n/r G-din Fadil Novalić, premijer

MINISTARSTVO FINANSIJA/ FINANCIJA
n/r  Gđa Jelka Milićević, ministrica

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
n/r G- din Vesko Drljača, ministar

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
n/r G-din Vjekoslav Mandić, ministar

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
n/r G-din Davor Pehar, direktor

UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BIH (UPFBiH)
n/r G-din Adnan Smailbegović, predsjednik

PREDMET: Zahtjevi, dostavlja se

Poštovani,

Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH na sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine raspravljao je o aktuelnim pitanjima, problemima i izazovima sa kojima se susreću članstvo i radnici u sektorima šumarstva, prerade drveta, proizvodnje namještaja i prerade papira te donio određene zaključke u vidu zahtjeva koje upućujemo na gornje naslove, ovisno od problematike i nadležnosti.

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH zahtijeva:

  • Kao prioritetno pitanje utvrđivanje najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine s tim da ista nije niža od 70% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema mjesečnim podacima nadležnog organa za statistiku u FBiH, bez naknada koje nemaju karakter plaće (topli obrok, naknada za prijevoz, regres) – rok 30 dana.
  • Izmjene zakonske regulative u pogledu smanjenja prekarnog rada i stvaranja sigurnog radnog ambijenta za radnike, naročito mlade – rok 6 mjeseci.
  • Kontinuirano donošenje programa i obezbjeđenje sredstava na godišnjem nivou za uvezivanje staža radnicima industrijskog sektora čija su preduzeća u stečaju ili su već odavno devastirana ili ne postoje, kako bi radnici ostvarili pravo na penziju;
  • Donošenje mjera i planiranje organizovane masovne vakcinacije radnika industrijskog sektora, naročito sektora iz oblasti drvne industrije, fabrika za proizvodnju namještaja i drugih fabrika prerade drveta, te fabrika za proizvodnju papira i radnika sektora šumarstva, kao prioritetnih skupina u provođenju imunizacije. Zahtjevamo da se ODMAH pristupi utvrđivanju načina realizacije ovog zahtjeva bez odlaganja sa krajnjim rokom od 30 dana;
  • Započeti postupak pregovaranja kolektivnog ugovora za oblast drvne i papirne industrije sa Udruženjem poslodavaca FBiH. Inicijativa za pregovore upućena je još u novembru 2019. godine. U vezi sa ovim zahtjevom, očekujemo očitovanje Udruženja poslodavaca FBiH.

Ovaj Sindikat podržava zahtjeve i aktivnosti drugih sindikata, naročito sindikata industrijskog sektora, koji imaju za cilj unapređenje prava i interesa radnika, te osiguranja adekvatnih uvjeta rada i života.

 Ukazujemo da su radnici industrijskog sektora, a mi svakako stavljamo poseban akcenat na radnike sektora šumarstva, drvne i papirne industrije, trenutno najugroženiji. Plaće koje se isplaćuju u ovim sektorima ne mogu pokriti osnovne troškove četveročlane porodice i ne omogućavaju život dostojan čovjeka. Cijene osnovnih životnih namirnica naglo rastu, a radnici imaju primanja koja godinama stagniraju. Zbog pandemije veliki broj radnika ostaje bez posla, egzistencije.

Zakonska obaveza Vlade Federacije BiH je utvrđivanje najniže plaće, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Konsultacije traju duže od dvije godine, ali još uvijek se, na žalost, nije ozbiljno pristupilo i donio propis kojim se utvrđuje najniža plaća.

Sindikati su stalno pod uvjetom i svaka naša dosadašnja akcija i nastojanje da ukažemo da je ovo prioritet, nije ozbiljno shvaćena.

Krajnje je vrijeme da se nadležne vlasti i institucije ozbiljno zainteresiraju za problem radnika industrijskog sektora, koji već i drugu godinu u najtežim uvjetima i okolnostima pandemije COVID-a 19 vrijedno rade i privređuju, a ujedno dovode u pitanje svoje zdravlje i život, kao i zdravlje i život svojih porodica.

 U tom pravcu, apelujemo i na poslodavce da se pridruže  našem  zahtjevu da imunizacija radnika sektorima šumarstva, drvne i papirne industrije bude prioritet, što je i opravdano.

Radnici traže plaću i uslove za život dostojne čovjeka!

Očekujemo očitovanje u vezi sa upućenim zahtjevima.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Lejla Ćatić

Dostavljeno:
1. Naslovu 1;
2. Naslovu 2;
3. Naslovu 3;
4. Naslovu 4;
5. Naslovu 5;
6. Naslovu 6;
7. Glavni odbor SSŠPDP BiH;
8. Članice – članovi SSŠPDP BIH;
9. Granski sindikati u SSS BiH;
10. a/a