SSŠPDPBIH UPUĆUJE ČESTITKE POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

SSŠPDPBIH UPUĆUJE ČESTITKE POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH svim građanima i građankama, radnicima i radnicama, te svojim članovima islamske vjeroispovijesti upućuje čestitke povodom Ramazanskog bajrama. Neka vam vam ovaj praznik donese zdravlje, ljubav i sreću u vaš dom, a našem društvu mir, slogu i solidarnost.

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SINDIKALNE PORDRUŽNICE NATRON-HAYAT D.O.O. MAGLAJ

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SINDIKALNE PORDRUŽNICE NATRON-HAYAT D.O.O. MAGLAJ

Sindikalna podružnica Natron-Hayat d.o.o. Maglaj je 29. marta 2024. godine održala svoju redovnu izvještajnu skupštinu kojoj je prisustvovala i predsjednica SSŠPDPBIH. Kao i ranijih godina, organizacija samog događaja je bila na zavidnom nivou. Rad učesnika bio je konstruktivan i jednoglasno su usvojeni izvještaji te doneseni zaključci po brojnim pitanjima iz oblasti sindikalnog rada.

Predstavnici Sindikata su isti dan posjetili Upravu kompanije i razgovarali sa izvršnim direktorom lanca snabdijevanja Yakarom Selamijem.

SSŠPDPBIH UPUTIO ČESTITKU POVODOM KATOLIČKOG USKRSA

SSŠPDPBIH UPUTIO ČESTITKU POVODOM KATOLIČKOG USKRSA

Svim radnicama i radnicima, građankama i građanima kao i svojim članovima katoličke vjeroispovijesti Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH upućuje čestitke za Uskrs sa željom da ga provedu u zdravlju, slozi i ljubavi, porodičnom skladu i harmoniji međuljudskih odnosa te da i ova lijepa prigoda bude jedan ukras našeg cjelokupnog društva kojeg dijelimo jedni s drugima, čuvamo i dalje izgrađujemo.

OBILJEŽAVANJE 21. MARTA, SVJETSKOG DANA ŠUMA: SSŠPDPBIH UČESNIK KONFERENCIJE NA KUPRESU

OBILJEŽAVANJE 21. MARTA, SVJETSKOG DANA ŠUMA: SSŠPDPBIH UČESNIK KONFERENCIJE NA KUPRESU

U povodu obilježavanja 21. marta, Svjetskog dana šuma, u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, na Kupresu se održava Konferencija “KUPRES – Modernizacija šumarstva u BIH”.

Cilj skupa je afirmativan pristup sektorskoj tematici, kao i objektivno i ažurno informisanje sudionika i gostiju koji se već tradicionalno na Kupres odazivaju u velikom broju. Jedan od programskih prioriteta odnosi se na mogućnosti finansiranja sektora šumarstva i drvne industrije iz fondova EU, kao i usklađivanje politika EU i Bosne i Hercegovine u području šumarstva, te primjena novih tehnologija (AI), odnosno modernizacija svih djelatnosti u lancu šumarstvo-prerada drva.

S obzirom na vrlo intenzivne promjene koje se događaju na svjetskom tržištu, glavna tema ovogodišnjeg skupa je „Globalni uticaj na cijene i tržište“. SSŠPDP BiH se predstavio putem izložbe “Rad radnika u sektoru šumarstva, prerade drveta i papira kroz vrijeme”, ali i kroz učešće naših predstavnicika na panelima tokom programa konferencije.

SUSRETI SA ČLANOVIMA I RUKOVODIOCIMA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU: PRAVA RADNIKA OSTVARITI KROZ KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I PRIMJENU POZITIVNIH ZAKONSKIH PROPISA

SUSRETI SA ČLANOVIMA I RUKOVODIOCIMA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU: PRAVA RADNIKA OSTVARITI KROZ KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I PRIMJENU POZITIVNIH ZAKONSKIH PROPISA

5.3.2024. godine predstavnici SSŠPDP BIH su posjetili podružnice u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Upriličena je posjeta članstvu Šumarstva “Prenj” Konjic u okviru sjedišta preduzeća. Također su predstavnici SSŠPDP BiH i povjerenik Sindikalne podružnice Šumarstva “Prenj” razgovarali I sa  novoizabranim direktorom preduzeća Feđom Voloderom. Diskutovalo se o aktueLnim pitanjima u vezi sa radom preduzeća i pravima radnika te planovima nove uprave u narednom periodu. Sindikat je ukazao na zahtjeve članstva i goruća pitanja, sa posebnim akcentom na kolektivno pregovaranje. Razgovaralo se i  o Zakonu o šumama.

Delegacija Sindikata je isti dan posjetila Šumarstvo “Srednje Neretvansko” Mostar. Pritom je održan sastanak sa predstavnicima sindikalne podružnice i uprave sa kojima su se dotakli aktuelnih pitanja u oblasti šumarstva, prava radnika i njihovih ostvarivanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Informacije sa terena bit će razmatrane na sastanku Glavnog odbora Sindikata u cilju provođenja daljih aktivnosti i saradnje.

SA RADNICIMA I PREDSTAVNICIMA SINDIKATA IZ TUZLANSKOG KANTONA O RADNIČKIM PRAVIMA I LOKALNOJ PROBLEMATICI

SA RADNICIMA I PREDSTAVNICIMA SINDIKATA IZ TUZLANSKOG KANTONA O RADNIČKIM PRAVIMA I LOKALNOJ PROBLEMATICI

U okviru planiranih posjeta članstvu u tekućoj godini, predstavnici Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine su u ponedjeljak 4.3.2024. godine posjetili članstvo na području Tuzlanskog kantona.

U dogovoru sa predstavnicima Sindikata na tom području realizovane su posjete na više lokacija, radnih jedinica JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj – ŠG Sprečko Živinice te kompanije “Konjuh” d.d. Živinice – u stečaju.

Prije početka rada, delegacija Sindikata posjetila je radnike RJ Tuzla. Razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i problemima uposlenika u vezi sa njihovim radom u ovom preduzeću. Radnici su se interesirali za svoja prava po osnovu pozitivnih zakonskih propisa, a posebne teme su bile zaštita na radu, obaveze i prava radnika i poslodavca, te odgovornosti i angažman povjerenika za zaštitu na radu i sindikata, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i pratećim pravilnicima.

Nakon toga, održan je sastanak sa radnicima – čuvarima šuma u Šumariji Tuzla na kojem se raspravljalo o problematici i pitanjima u vezi sa djelatnošću čuvara šuma, radnom vremenu i opasnostima vezanim za radno mjesto te novim incijativama na području TK.

Delegacija Sindikata je u poslijepodnevnim satima posjetila SP “Konjuh” d.d. Živinice – u stečaju i razmijenila iskustva sa predstavnicima Povjereništva. Nekoliko radnika angažovanih u kompaniji trenutno nastoji očuvati rad kompanije. Sindikat godinama pruža podršku i pomaže radnicima u njihovom zbrinjavanju i ostvarivanju prava na penziju te je tokom godina pratio programe Vlade FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije te u saradnji sa stečajnim upravnikom i nadležnim institucijama davao doprinos da veći broj radnika koji su ostali bez posla, po otvaranju stečajnog postupka nad kompanijom, ostvari pravo na penziju.

Posjeta članstvu na području Tuzlanskog kantona, završena je sastankom sa radnicima u Šumariji Banovići, nakon radnog vremena. Okupljenim radnicima obratili su se predstavnici sindikata, predsjednica SSŠPDP BIH i glavni povjerenik SO JP “Šume TK”. Radnici su se interesirali za pitanja ostvarivanja svojih prava po pozitivnim zakonskim propisima te novom Kolektivnom ugovoru.

Predstavljena problematika članstva bit će razmatrana na sjednici Glavnog odbora SSŠPDP BiH koji će utvrditi dalje pravce rada i djelovanja Sindikata u narednom periodu.