ZAVRŠENA REGIONALNA KONFERENCIJA BWI: SINDIKATI TREBAJU IDENTIFICIRATI, POMOĆI I PODRŽATI UGROŽENE RADNIKE BEZ OBZIRA NA NJIHOVU NACIONALNOST

ZAVRŠENA REGIONALNA KONFERENCIJA BWI: SINDIKATI TREBAJU IDENTIFICIRATI, POMOĆI I PODRŽATI UGROŽENE RADNIKE BEZ OBZIRA NA NJIHOVU NACIONALNOST

“Sindikalne organizacije trebaju identificirati, pomoći i podržati ugrožene radnike bez obzira na njihovu nacionalnost”, jedan je od zaključaka trodnevne Evropske regionalne konferencije o kineskim multinacionalnim kompanijama, investicijama i inicijativi “Pojas i put” u Pan-Evropi koja je prošle sedmice održana u Sarajevu. Organizator konferencije bila je Globalna sindikalna organizacija Building and Wood Workers’ International (BWI) iz Ženeve u saradnji sa svojim članicama u Bosni i Hercegovini – Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, Sindikatom građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine i Sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske.

Prisutnima su se obratili Samir Avdić, zamjenik gradonačelnice Grada Sarajeva i Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.Tokom trodnevne konferencije oko 160 sindikalaca iz evropskih, azijskih i afričkih zemalja razmatralo je ključne izglede i izazove za radnike zaposlene u kineskim multinacionalnim kompanijama i infrastrukturnim projektima u regionu, u okviru inicijative “Pojas i put”.

“Tokom konferencije razgovarali smo o statusu i pravima radnika u kineskim multinacionalnim kompanijama. Kineske multinacionalne kompanije prisutne su u zemljama regiona, ali već duže vrijeme i u Bosni i Hercegovini, prije svega na izgradnji Koridora Vc. Kolege iz zemalja u kojima su prisutne kineske multinacionalne kompanije podijelili su sa nama svoja iskustva. Predstavili su probleme i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Čuli smo i veoma konstruktivne prijedloge i preporuke u pogledu mogućeg rada i djelovanja sindikata u zemljama u kojima su prisutne kineske kompanije. Nama u BiH svaka informacija je dobro došla, a savjet kolega iz regije i šire pomoći će nam da trasiramo put naše borbe”, kazala je Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

Učesnicima Konferencije predstavljena je studija BWI “Uticaj inicijative “Pojas i put” u okviru koje su predstavljene studije slučaja i iskustva iz Kirgistana, Srbije i Hrvatske, kada je u pitanju angažiranje stranih radnika za kineske multinacionalne kompanije, koje su radile značajne projekte u ovim zemljama.

Između ostalog, na konferenciji je istaknuto da su istraživanja pokazala da su kineski i ostali strani radnici angažirani na projektima inicijative “Pojas i put” ekstremno ugroženi, a u nekim slučajevima ugroženiji od lokalnih radnika. Stoga se sindikatima u zemljama-domaćinima preporučuje da, ukoliko je moguće, djeluju prema ovim grupama radnika i pruže pomoć, kao što je naprimjer, pravna podrška, obuka, pružanje informacija, usluge prevođenja itd.

Također, zemljama-domaćinima, ne samo u regionu, nego i u Evropskoj uniji se savjetuje da uspostave misije za istraživanje i inspekcije rada koje će se posebno baviti velikim investicionim projektima u okviru inicijative “Pojas i put”.

Tokom konferencije BWI, SSŠPDPBIH predstavio izložbu o radu radnika u našim sektorima kroz vrijeme, a za kulturno-umjetnički program se pobrinuo RKUD “PROLETER”

Tokom konferencije SSŠPDP BIH je predstavio izložbu slika sa eksponatima „Rad radnika u sektoru šumarstva, prerade drveta i papira kroz vrijeme” koji svjedoče osnivanju prvih preduzeća iz navedenih oblasti na području Bosne i Hercegovine, ali i formiranju prvih sindikanih organizacija ovog sektora još davne 1905. godine.

Program manifestacije su uljepšali i članovi RKUD “Proleter” sa folklornim nastupom na kojem su predstavljene tradicionalne bosanske igre i pjesme.

POČELA EVROPSKA REGIONALNA KONFERENCIJA BWI U SARAJEVU

POČELA EVROPSKA REGIONALNA KONFERENCIJA BWI U SARAJEVU

Sarajevo, 19.9.2023. Jučer je započela BWI Evropska regionalna konferencija o kineskim multinacionalnim kompanijama, investicijama i inicijativi “Pojas i put” u Pan-Evropi koju organizuju globalna sindikalna organizacija Building and Wood Workers’ International (Međunarodna konfederacija radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI)) iz Ženeve u saradnji sa svojim članicama u Bosni i Hercegovini – Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, Sindikatom građevinarstva industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine i Sindikatom, Sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira RS.

Konferencija se održava u Hotelu “Hills” Ilidža.

Program BWI traje od 18-21. septembra 2023. godine u okviru kojeg je planirano održavanje više sesija organa i tijela BWI. Centralno mjesto zauzima dvodnevna Evropska regionalna konferencija o kineskim multinacionalnim kompanijama, investicijama i inicijativi “Pojas i put” u Pan-Evropi planirana za 19. i 20.9.2023. godine.

Učešće na Konferenciji prijavilo je 167 učesnika iz 32. zemlje i 54 članice BWI-a.

POSJETA RADNICIMA JP “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” – ŠG KONJUH KLADANJ

POSJETA RADNICIMA JP “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” – ŠG KONJUH KLADANJ

Predstavnici SSŠPDP BiH su 1.9.2023. posjetili radnike JP “Šume Tuzlanskog kantona” – ŠG Konjuh Kladanj. Već u 6.10 h ujutro radnici ovog šumskog gazdinstva bili su spremni za odlazak na teren. Prije odlaska predstavnici sindikata razgovarali su sa radnicima u RJ Gornja Drinjača-Brateljevići o uvjetima rada, te problemima i teškoćama sa kojima se svakodnevno suočavaju. Nakon kraćeg sastanka, dio radnika je otišao na radilišta koja se nalaze na lokalitetu Pauč. Sastanku je prisustvovao upravnik šumskog gazdinstva Edin Šuvalić.

Predstavnici sindikata razgovarali su i sa zaposlenima u uslužnim djelatnostima ŠG Konjuh, te čuvarima šuma.

Nakon toga, posjetili su rasadnik Budin potok, te su na tom lokalitetu imali priliku vidjeti pripremu radnika ovog preduzeća za predstojeću „Šumarijadu“.

Isti dan, predstavnici sindikata posjetili su radnike RJ Gornja Drinjača – lokalitet Gučina. Pritom je održan kraći sastanak sa radnicima. Predstavnike sindikata interesirali su uvjeti rada i ostvarivanje prava u skladu sa postojećim propisima. Ukazano je na značaj kolektivnog ugovora. Razgovaralo se o povećanju primanja radnika, kvalitetu HTZ-opreme i uvjetima rada. I ovaj put evidentno je koliko je posao u šumarstvu težak i opasan. Težina posla ne ogleda se samo u izvršavanju redovnih radnih zadataka, već opasnost predstavlja i sam dolazak na posao po brdovitim i makadamskim putevima.

Tokom posjete radnici su imali više upita u vezi sa ostvarivanjem prava iz osnova rada. Predsjednica SSŠPDPBiH odgovarala je na pitanja pravne prirode. Zaključeno je da Stručna sluzba sindikata treba da pripremi pisane odgovore na pitanja radnika evidentirana tokom posjete radilištima ŠG Konjuh Kladanj i ista dostavi putem povjerenika sindikalne podružnice.

Osim predsjednice i saradnice u delegaciji sindikata bili su glavni povjerenik sindikalne podružnice JP “Šume TK” d.d. Kladanj Refik Mostarlić i povjerenik sindikalne podružnice ŠG Konjuh Mirza Čavkunović.

POSJETA ŠPD “SBK” D.O.O. DONJI VAKUF  – ŠUMARIJA BUGOJNO

POSJETA ŠPD “SBK” D.O.O. DONJI VAKUF – ŠUMARIJA BUGOJNO

Predstavnici SSŠPDP BiH u organizaciji Sindikata Šumarije Bugojno, čiji je povjerenik Emir Hajdarević posjetili su Šumariju Bugojno 29. augusta 2023. godine. Delegaciju Sindikata primio je upravnik Šumarije Bugojno Asaf Hadžibegović sa saradnicima, koji su se pobrinuli za cjelodnevnu organizaciju posjete.

U rasadniku Bugojno održan je zajednički sastanak predstavnika Sindikata sa direktorom ŠPD “SBK” d.o.o. D. Vakuf Vildanom Hajićem. Razgovaralo se o ukupnoj situaciji pri čemu je direktor predstavio trenutno stanje i aktivnosti, koje se provode na području cijelog preduzeća i dinamiku rada. U razgovoru je ukazano na probleme i izazove sa kojima su suočeni radnici Društva, a i na nedostatak radnika, naročito radnika u proizvodnji, osnovne radničke zahtjeve te teškoće i prepreke koje susreću pri obavljanju svakodnevnih poslova. Razgovaralo se i o planovima Šumarije u 2023. godini, kao i o organizaciji “VIII Šumarijade” čiji je organizator ovo preduzeće.

Sindikalni predstavnici posjetili su glavno stovarište u Bugojnu i razgovarali sa radnicima. U rasadniku Bugojno srdačno su dočekani od strane rukovodioca Emine Grabus Žujko i uposlenika rasadnika. Predstavljen je rad u rasadniku, način obrade sjemena, vrste koje se uzgajaju, kao i način proizvodnje šumskog i hortikulturalnog sadnog materijala.

Nakon toga, predstavnici SSŠPDP BIH sa domaćinima posjetili su radnike, koji rade na sječi i izvozu drvnih sortimenata na području GJ Kalin-Radovan, odjel 11, lokalitet Rostovo. Radnicima je predstavljen rad Sindikata i prava radnika u skladu sa pozitivnim propisima. Osnovni problem je nedostatak radnika, naročito radnika u proizvodnji. Poslovi u šumarstvu su izuzetno složeni i teški, gdje se radnici svakodnevno nose sa brojnim poteškoćama i izazovima. U to su se uvjerili i predstavnici sindikata, između ostalog i kada su prilikom povratka sa radilišta, doživjeli vrlo neobičnu situaciju, naime, blizak susret sa medvjedom.

Imajući u vidu ukupnu situaciju ukazano je na položaj radnika i njihova primanja te je osnovni zahtjev radnika bio, da sindikat nastavi raditi na povećanju plaća. Predstavnici sindikata razgovarali su i sa predstavnicima privatne kompanije čiji su radnici također angažovani na ovom području. Osim razgovora o problemima nedostatka radnika i potrebi izmjene zakonske regulative, koja će omogućiti isplatu većih plaća radnicima, ukazano je i na inicijative, koje su ranije uputili predstavnici poslodavaca u cilju poboljšanja kvaliteta rada u ovom ali i drugim srodnim sektorima. Posebno je istaknuta inicijativa za uvođenje plavog dizela.