SINDIKAT ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME”: UKINITE ZABRANU IZVOZA ŠUMSKIH SORTIMENATA

SINDIKAT ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME”: UKINITE ZABRANU IZVOZA ŠUMSKIH SORTIMENATA

Kantonalni odbor Sindikata ŠPD „Unsko-sanske šume“ juče je izdao saopćenje za javnost u kojem se navodi da radnici ovog javnog poduzeća traže da se ne produžava mjera zabrane izvoza šumskih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta, koju je donijelo Vijeće ministara BIH.

Sindikat je na svojoj sjednici, održanoj 9. septembra u Bihaću razmatrao Informaciju o poslovanju “Unsko-sanskih šuma” kao i Inicijativu Vlade Federacije o produženju zabrane izvoza. Zaključeno je da, kako se navodi i u saopćenju, ukoliko mjera zabrane ostane na snazi i nakon septembra, rad ŠPD “Unsko-sanske šume” bit će doveden u pitanje, a time i status više od 800 radnika.

“Cijenimo da donesena mjera nije dala željene rezultate, već naprotiv, ugrozila je poslovanje firme kao i drvoprerađivača u kantonu. Smanjenje cijena drvnih proizvoda nije se desilo, a prodaja drveta u tri mjeseca zabrane bila je značajno slabija”, navode u Sindikatu i apeluju na Vijeće ministara da ne usvoji Inicijativu Vlade Federacije.

SASTANAK SINDIKALNOG ODBORA ŠPD “UNSKO SANSKE ŠUME”: TRAŽIMO USKLAĐIVANJE PLAĆA PREMA PORASTU INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

SASTANAK SINDIKALNOG ODBORA ŠPD “UNSKO SANSKE ŠUME”: TRAŽIMO USKLAĐIVANJE PLAĆA PREMA PORASTU INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

U Bosanskoj Krupi je 9.9.2022. godine održan sastanak Sindikalnog odbora ŠPD “Unsko-Sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Na jednom dijelu sastanka prisustvovao je i direktor Društva Šerif Kaljiković koji je upoznao Sindikat sa finansijskim rezultatima poslovanja i njihovim uticajem na ekonomski i socijalni položaj radnika. Sindikat je predstavio stanje i zahtjeve radnika te zatražio od Uprave ponovno usklađivanje primanja radnika prema porastu indeksa potrošačkih cijena, ukazujući na činjenicu galopirajuće inflacije u BiH. Istaknuto je da, prema zadnjim podacima Agencije za statistiku BiH, indeks potrošačkih cijena za juli ove godine u BiH iznosi 16,7%. Osim toga, sindikat je tražio i isplatu pomoći u maksimalnom neoporezivom iznosu, u skladu sa Uredbom Vlade FBiH.

Sindikalni odbor je na sastanku donio više zaključaka vezanih za dalji rad i djelovanje. Prioritet je usklađivanje primanja radnika sa troškovima života, što se treba realizovati najkasnije do kraja septembra.
Jedan od zaključaka Sindikalnog odbora je i upućivanje apela Vijeću ministara BiH da ne produži Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine.

Sindikalni odbor je upozorio da eventualno donošenje nove odluke od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojom se produžava primjena ranije Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine do kraja godine, a čija primjena ističe 21.9.2022. god., može dovesti u pitanje rad ovog šumsko-privrednog društva, a time i status više od 800 radnika.

S obzirom da je prethodom Odlukom zabranjen samo izvoz, ali ne i uvoz drvnih sortimenata u Bosnu i Hercegovinu, ocijenjeno je da Odluka nije dala željene rezultate, već naprotiv, rezultirala je lagerovanjem ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta, što dalje negativno utiče kako na poslovanje ovog Društva, tako i, po našem ubjeđenju, na poslovanje većine drvoprerađivača.

Tromjesečna zabrana izvoza peleta i ogrijevnog drveta je kontraproduktivna i nije imala za rezultat smanjenje cijena ovih proizvoda na domaćem tržištu, tako da je prodaja ogrijevnog drveta bila značajno slabija.

Sektor šumarstva ima resurse i potencijal da podmiri potrebe domaćeg tržišta, ali mora imati i mogućnost plasmana dijela proizvoda na strana tržišta, u protivnom će ovaj sektor imati više štete nego koristi od ishitrenih odluka.

Dogovorena je i zajednička posjeta sindikalnih predstavnika i direktora organizacionim dijelovima Društva, radi upoznavanja radnika sa situacijom i razmjene informacija.

Sastanku su prisustvovali predsjednica SSŠPDPBiH i predsjednik kantonalnog odbora Unsko-sanskog kantona.

STEČAJ KONJUHA ŽIVINICE: PREDUZEĆE ČEKA NA STRATEŠKOG PARTNERA, A RADNICI NA ZASLUŽENU PENZIJU

STEČAJ KONJUHA ŽIVINICE: PREDUZEĆE ČEKA NA STRATEŠKOG PARTNERA, A RADNICI NA ZASLUŽENU PENZIJU

Prema informacijama kojima raspolaže portal klix.ba, grupa radnika Fabrike namještaja Konjuh iz Živinica još uvijek čeka isplatu prvih zasluženih penzija, a upitno je kada će se to desiti. Rješenje o penzionisanju ne dobijaju već pet mjeseci, iako je Vlada FBiH kroz program uvezivanja radnog staža uplatila potreban novac.

Fabrika namještaja Konjuh iz Živinica već šest godina funkcionira u stečaju, a radnici koji shodno godinama radnog staža ispunjavaju uslove za odlazak u penziju posredstvom programa Federalne vlade za uvezivanje radnog staža, ostvaruju zakonom zagarantovano pravo, odnosno dobijanje mjesečne naknade.

Međutim, posljednja grupa radnika već pet mjeseci čeka na izdavanje rješenja, čime bi im bilo omogućeno ostvarivanje prava za dobijanje penzije, izjavili su predstavnici sindikalne organizacije Konjuha.

“Od ukupno 14 radnika za koje je putem programa Federalne vlade za uvezivanje radnog staža uplaćen novac na račun Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje, samo je njih troje dosad dobilo rješenje o penzionisanju. Ostali već pet mjeseci čekaju, a odgovor na to pitanje je još uvijek nepoznanica”, kazao je predsjednik sindikata Konjuhovih radnika Mujo Gavranović.

Kako penzionisati ostale radnike?

Federalno resorno ministarstvo prije nekoliko dana objavilo je novi oglas za dodjelu sredstava za uvezivanje radnog staža, kroz koji bi još 20 radnika Konjuha moglo otići u penziju. Međutim, tu bi, prema navodima našeg sagovornika, mogao nastati problem.

“Prilikom prijave na svaki program federalno resorno ministarstvo od nas traži dokaz da je novac koji je uplaćen za Konjuh utrošen namjenski. Mi to sad ne možemo dokazati, jer radnici nisu penzionisani, odnosno oni nisu dobili rješenja. Smatramo da je najveći problem u slaboj komunikaciji između Poreske uprave FBiH i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje”, nastavlja Gavranović.

Poslovanje preko posrednika i izvoz u Austriju

Stečajni postupak u Konjuhu je proglašen u septembru 2016. godine, a shodno trenutnom načinu poslovanja, proizvodnja koja se odvija u pogonima dostatna je za isplatu plaća za 30 radnika koliko je angažovano, uz doprinose.

“Nama stečaj predstavlja problem u poslovanju jer se na tenderima ne možemo pojavljivati direktno, izuzev ako imamo neku firmu koja nam je posrednik. Teško nam jeste, ali ipak uspijevamo na neki način opstati. Trenutno nas spašava izvoz proizvoda u Austriju, na osnovu čega i osiguravamo redovne plaće i doprinose koji se isplaćuju svakog petog dana u mjesecu”, pojašnjava nam Gavranović.

Strateški partner bi bio od velikog značaja, međutim njega je teško osigurati zbog činjenice da ne postoji mogućnost prodaje imovine ovog nekadašnjeg giganta u cijelosti. Prodaja se realizira dijeljenjem na lotove, međutim, ozbiljan strateški partner koji se ranije pojavljivao, na takvu kupovinu ne može pristati.

“Strateški partner nama bi svakako bio od velikog značaja jer bi omogućio ostvarivanje perspektive za koju tvrdimo da postoji u našoj fabrici. Nažalost, shodno bh. praksi stečaj je napravljen kako bi se firma likvidirala, međutim, mi pokazujemo da se ipak može raditi”, potcrtava Gavranović.

Konjuh se našao u stečaju na osnovu zahtjeva Razvojne banke Federacije BiH, a kojoj je ova fabrika dugovala novac za kredit. U postupak se ušlo shodno čvrstim obećanjima Vlade Tuzlanskog kantona, koja je postigla inicijalni dogovor sa stranim investitorom, koji je trebao otkupiti fabriku i početi proizvodnju. Ali, do zvaničnog dogovora nikad nije došlo.

Izvor: klix.ba

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA MLADIH: OMOGUĆITE DA SE ČUJE GLAS MLADIH U SINDIKATIMA

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA MLADIH: OMOGUĆITE DA SE ČUJE GLAS MLADIH U SINDIKATIMA

Međunarodna federacija radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH povodom obilježavanja Dana Mladih 12. avgusta pozivaju svoje članove, partnere i mlade radnike da pokrenu aktivnosti pod sloganom “Mladi u sindikatima se angažuju i grade budućnost!”, da omoguće da se čuje glas mladih u sindikatima, intenziviraju prisutnost mladih u sindikalnim strukturama i obezbijede više prostora i mogućnosti za mlade radnike da realiziraju akcije i kampanje za bolje uslove rada, bezbjedne poslove i stabilnije ugovore o radu kao i pristojnu budućnost za sve.

Mladi BWI i naš Sindikat žele iskoristiti slogan ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih kako bi prije 5. Svjetskog kongresa BWI podsjetili i istakli činjenicu da su spremni da učine korake u cilju izgradnje pravedne budućnosti za sve. Jačanje prisustva mladih unutar sindikata još uvijek predstavlja prioritetno pitanje za mlade sindikalce širom svijeta, zajedno sa potrebom za izgradnjom budućnosti sa stabilnim i bezbjednim poslovima za mlade. Kako bi naglasili svoje zahtjeve, mladi aktivisti su smislili slogan “Mladi u sindikatima se angažuju i grade budućnost” koji odslikava akcije i manifestacije koje mladi radnici organizuju u sedmici u kojoj se obilježava Međunarodni dan mladih.

Svijet se suočava sa višestrukim krizama, počevši od rata u Ukrajini i klimatskih promjena do globalnog usporavanja privrednog rasta što za posljedicu ima intenziviranje trendova pada u ekonomijama brojnih zemalja širom svijeta i ozbiljno ugrožava radna mjesta i plate radnika. Uprkos ovim debaklima, od radnika se očekuje da rade u korist neobuzdanog kapitala i profita, a tendencije promjena u dinamici zapošljavanja konstantno idu u pravcu prekarnog i nesigurnog rada.

Međutim, mladi radnici uzvraćaju udarac. Mladi sindikalci insistiraju na dostojanstvenim radnim mjestima i pravednoj tranziciji u bolju budućnost koja počiva na održivim industrijama i ekološki usklađenim poslovima dostojnim čovjeka.

Mladi članovi BWI-ja i naš Sindikat pozivaju sindikalne organizacije da učine sve što je potrebno da se glas mladih radnika što bolje čuje te da im daju prostor i priliku da oblikuju svoj angažman u cilju provođenja njihovih zahtjeva i vođenja odgovarajućih pregovora o njihovoj realizaciji. Mladi sindikalci naglašavaju da budućnost globalnog sindikalnog pokreta počiva na snazi mladih radnika i njihovoj intenzivnijoj prisutnosti unutar sindikalnih organizacija.

Izvor: https://www.bwint.org/cms/international-youth-day-2022-2698

SASTANCI UPRAVE I SINDIKATA JP ŠUME TUZLANSKOG KANTONA D.D. KLADANJ: TRENUTNA KRIZA ZAHTIJEVA STALNI ANGAŽMAN

SASTANCI UPRAVE I SINDIKATA JP ŠUME TUZLANSKOG KANTONA D.D. KLADANJ: TRENUTNA KRIZA ZAHTIJEVA STALNI ANGAŽMAN

U posljednjem periodu održana su dva sastanka Uprave i Sindikalnog odbora JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj. Na prvom sastanku, održanom 30.6., Sindikat je tražio povećanje plaća i naknada shodno porastu indeksa potrošačkih cijena u BiH, te ukazao na teškoće i izazove sa kojima se susreću radnici tog preduzeća. Uprava je predstavila aktuelnu situaciju u Društvu te informisala Sindikat o aktivnostima koje su poduzeli i realizovali u ovoj godini, u periodu od njihovog imenovanja do danas. Direktor Društva je naglasio da je situacija teška i da se intenzivno radi na prevazilaženju dugogodišnjih problema koji su Društvo doveli do krize poslovanja. Istaknuto je da je, shodno rezultatima, moguće samo djelimično udovoljiti zahtjevima Sindikata.

Dogovorena je isplata naknade za vjerski praznik, te je zaključeno da se zajedničkim naporima Uprave, Sindikata i radnika pokuša uraditi više. Potrebno je zajednički raditi na izgradnji boljih odnosa i poslovnog ambijenta i pronaći adekvatna rješenja u prevazilaženju dugogodišnjih problema i unaprjeđenju poslovanja Društva. Dogovoreno je da se novi zajednicki sastanak održi za mjesec dana i da će se na njemu razmatrati i drugi zahtjevi Sindikata, prije svega linearno povećanje plaća i toplog obroka.

Drugi zajednički sastanak održan je 03.8. u direkciji Društva. Tema sastanka bila je unaprjeđenje rada Društva i povećanje plaća i naknada. Uprava je predstavila pokazatelje rezultata rada za prethodni period. Dogovoreno je povećanje toplog obroka. Prisutni su informisani da je trenutno u izradi novi pravilnik o radu kojim se trebaju unaprijediti prava radnika, a krajem godine uprava i sindikat otvorit će dijalog za zaključivanje novog pojedinačnog kolektivnog ugovora. S obzirom da je situacija u Društvu kompleksna, dogovoreno je da će Uprava i Sindikat najmanje jednom mjesečno analizirati stavke i da će na temelju postignutih rezultata vršiti povećanje materijalnih prava. Također je zaključeno da će Uprava i Sindikat najmanje jednom mjesecno razmatrati stanje u Društvu, s ciljem unaprjeđenja prava radnika i povećanja njihovih materijalnih prava.

Na oba sastanka prisustvovala je predsjednica SSŠPDP BiH Lejla Ćatić.

SEKRETAR ZA OBRAZOVANJE BWI, JASMIN REDŽEPOVIĆ, U RAZGOVORU SA PREDSJEDNICOM SSŠPDPBIH: SINDIKAT MORA UVIJEK BITI PRISUTAN NA TERENU

SEKRETAR ZA OBRAZOVANJE BWI, JASMIN REDŽEPOVIĆ, U RAZGOVORU SA PREDSJEDNICOM SSŠPDPBIH: SINDIKAT MORA UVIJEK BITI PRISUTAN NA TERENU

Sekretar za obrazovanje Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) Jasmin Redžepović je 27.7.2022. godine posjetio Centralu Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH i razgovarao sa predsjednicom Lejlom Ćatić o aktuelnim pitanjima i problemima članstva ovog sindikata.

Predsjednica ga je informisala o realizaciji planiranih zadataka u prvih šest mjeseci 2022. godine, kao i o planovima za naredni period. Ukazala je na probleme sa kojima se suočavaju radnici u Federaciji BiH, a to su izrazito niske plaće koje su nedovoljne za dostajanstven život radnika, te još uvijek značajno prisutan prekarni rad, gdje imamo primjere da radnici, uz prekide, dugo vremena rade po ugovoru o radu na određeno vrijeme, a neki od njih i po 10 i više godina, nedovoljna saradnja nadležnih inspekcija sa sindikatima, ograničeno djelovanje inspekcija na terenu, problem nabavke zaštitne opreme (po Zakonu o javnim nabavkama), te loš kvalitet opreme, sve veći problem nedostatka radne snage koja odlazi iz BiH i druge teme. Pritom je naglašeno da su isti problemi prisutni i u privatnom i u javnom sektoru.

Predsjednica je naročito ukazala na značaj zaključivanja kolektivnih ugovora, granskih i pojedinačnih, kojima se osiguravaju veća prava radnika od prava utvrđenih Zakonom o radu i drugim propisima. Ukazano je i na potrebu za pojačanim obilascima radnika i međusobnim povezivanjima članstva u cilju razmjene informacija i iskustava, kako bi se bolje djelovalo i odgovorilo na svakodnevne izazove.

Razgovaralo se i o održavanju Kongresa BWI-ja planiranog za oktobar u Španiji, te o trenutnim aktivnostima ove međunarodne organizacije. Jasmin Redžepović je upoznao predsjednicu sa aktivnostima BWI-ja u vezi sa održavanjem predstojećeg kongresa. Razmjenjena su i mišljenja u pogledu globalnog djelovanja sindikalnog pokreta i rada sindikata u regiji, ali i šire. Tematizirani su brojni problemi sa kojima se sindikati suočavaju, pri čemu je ukazano i na pozitivna iskustva u radu pojedinih sindikata. Istaknuto je da sindikat mora biti prisutan na terenu među radnicima. Na kraju je zaključeno da je moguće na adekvatan način analizirati probleme, izazove i utvrđivati smjernice za rad sindikata u narednom periodu te na osnovu toga valjano djelovati, samo ako se razgovara sa radnicima te ako se upoznaje s uvjetima njihovog rada na radnom mjestu i iz prve ruke čuju njihovi problemi.