SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Svim radnicima i radnicama, građanima i građankama BiH Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine čestita Dan državnosti naše zemlje. Radnici su temelj države i naše pravo i obaveza je da istrajemo u nastojanjima da je učinimo ljepšom, snažnijom i perspektivnijom za sve ljude koji u njoj žive. U uvjerenju da borba za bolje društvo nikad ne prestaje te povodom ovog velikog dana, koristimo priliku da svima nama poželimo puno uspjeha i sreće u našoj borbi za bolju državu i nadamo se da ćemo jednog dana dočekati da živimo u zemlji po mjeri svakog njenog poštenog radnika i građanina.

PODRŠKA SSŠPDP BIH RUDARIMA FEDERACIJE BIH

PODRŠKA SSŠPDP BIH RUDARIMA FEDERACIJE BIH

SSŠPDP BiH je danas uputio pismo podrške radnicima rudnika Federacije BiH sa sljedećim tekstom:

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine iskazuje solidarnost i daje punu podršku radnicima rudnika Federacije BiH i  rukovodstvu Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine u njihovim akcijama i naporima koje ulažu u cilju zaštite svojih osnovnih prava.

Žalosno je to što su nerazumijevanje i pasivan odnos nadležnih natjerali rudare koji ionako rade u izuzetno složenim i teškim uvjetima, da noć provedu na hladnoći i u neizvjesnosti čime su vlasti pokazale potpunu nebrigu ne samo za radnike rudnika Federacije BiH nego i za radničku populaciju uopšte. Pasivan odnos vlasti prema zahtjevima radnika u Federaciji BiH i sindikata koji ih zastupaju pokazuje njihovu potpunu nezainteresiranost i pasivnost prema svim radnicima industrijskog sektora u Federaciji BiH.

Rudari, ali i svi mi u iz sektora industrije već godinama ukazujemo na težak život, loše uvjete rada, nedovoljnu plaćenost za rad koji obavljaju radnici industrijskih sektora. Upravo ovi radnici koji svojim radom stvaraju nove vrijednosti i pune budžete u Federaciji BiH danas imaju najmanje plaće i većina njih živi na rubu egzistencije. Na zahtjeve radnika industrije vlast odgovara stalnim ignorisanjem tih zahtjeva i produžavanjem agonije te stagniranjem plaća u stalnom ambijentu povećanja troškova života i cijena osnovnih životnih namirinica.

Članstvo i rukovodstvo Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine spremno je ličnim učešćem pridružiti se i podržati rudare u njihovoj borbi. Borba radnika rudnika Federacije BiH treba da bude vodilja svim radnicima industrijskih sektora u Federaciji BiH da stanu u odbranu svojih prava i javno iskažu nezadovoljstvo zbog stalnog omalovažavanja, ugnjetavanja i neozbiljnog odnosa vlasti prema radnicima koji su temelj ove države.

S poštovanjem,

                                                                                                                             PREDSJEDNIK                                                                                                                              Lejla Ćatić

USVOJENE IZMJENE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

USVOJENE IZMJENE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Poslije dugotrajne procedure usaglašavanja, te nakon što je usvojen na sjednici Doma naroda od 30. septembra i na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 27. oktobra, novi Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH je prošle sedmice konačno stupio na snagu.

Novine koje ove izmjene donose su ispravljanje diskriminacije prema boračkoj populaciji pri čemu će vrijednost boda za obračun posebnog staža borcima sa sadašnjih 0,5 biti povećan na jedan bod, kao i snižavanje starosne granice za ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranicima koji imaju navršenih 40 godina penzijskog staža “za ukupni priznati staž u dvostrukom trajanju a ne više od 58 godina života.”


CIjeli zakon možete pročitati na našoj web-stranici pod sljedećim linkom: Zakon o izmjenama PIO

SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSŠPDP BIH: UTVRĐENE AKTIVNOSTI SINDIKATA ZA NAREDNI PERIOD

SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSŠPDP BIH: UTVRĐENE AKTIVNOSTI SINDIKATA ZA NAREDNI PERIOD

Glavni odbor SSŠPDP BIH je 05.11.2021. godine održao svoju prvu konstituirajuću sjednicu za mandatni period oktobar 2021.-oktobar 2025. god. Donesene su odluke vezane za konstituisanje ovog organa kao i Predsjedništva SSŠPDP BiH za naredni mandatni period, te je usvojen Program rada za 2022. godinu, plan prihoda i rashoda za narednu godinu, a donesene su i druge odluke u vezi s radom Sindikata od 01.01.2022. godine.

Posebno je ukazano na aktivnosti koje je Sindikat obavljao u proteklom periodu, sa posebnim akcentom za zaključene kolektivne ugovore.

Drugom dijelu sjednice prisustvovao je i Ole Kristian Paulsen, predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške. Pritom su rezimirane projektne aktivnosti u prethodne dvije godine i postignuti rezultati SSŠPDP BIH kroz projekte koje je podržao Sindikat industrije i energetike Norveške. Predsjednica Lejla Ćatić prezentirala je tok aktivnosti koji obuhvata period od aprila 2019. godine (kada je također održana zajednička sjednica Glavnog odbora i utvrđeni prijedlozi projektnih aktivnosti za naredni period) do završetka projekta u junu 2021. godine. U vezi s tim je prezentiran Izvještaj o dvogodišnjoj saradnji koji je još u augustu upućen Sindikatu industrije i energetike Norveške. Posebno su istaknuti pozitivni rezultati ovog kao i ranijih projekata.

Organizovanje pravne pomoći za članstvo, projekat online-konferencije “Ko se u politici brine za radnike?”, brojni angažmani u vezi sa zaštitom na radu i implementacijom novog Zakona o zaštiti na radu i pravilnika koji su doneseni u ovoj godini, redovno informisanje, seminar za mlade i žene održan u prošloj godini, promoviranje sindikata kroz različite oblike angažovanja i dr. su aktivnosti koje su doprinijele boljem povezivanju članstva, razmjeni informacija među članovima sindikata i zajedničkom radu i djelovanju na terenu, a što je u konačnici polučilo konkretne rezultate. Zaključeno je da svi učesnici u pomenutim projektima trebaju nastaviti sa daljim radom, jer sve urađene aktivnosti traže dalje angažovanje i kontinuirani rad.

Glavni odbor pozitivno je ocijenio realizaciju dosadašnjih aktivnosti i zahvalio Ole Kristianu Paulsenu na angažmanu i dugogodišnjoj podršci. Članovi odbora ukazali su na značaj dosadašnjih projekata i iznijeli prijedloge za budući rad koji su u skladu sa usvojenim Programskim ciljevima djelovanja Sindikata za period 2021. – 2025. i Programom rada za 2022. godinu.

Na sjednici je najavljena i dvodnevna Sindikalna škola 2021. za mlade i žene, koja je održana 5. i 6.11.2021. godine na Ilidži, pri čemu je kao i ranijih godina iskazan veliki interes članstva za učešćem u ovoj manifestaciji.

SINDIKALNA ŠKOLA SSŠPDPBIH: „NE POSTOJE PROBLEMI, POSTOJE SAMO IZAZOVI“

SINDIKALNA ŠKOLA SSŠPDPBIH: „NE POSTOJE PROBLEMI, POSTOJE SAMO IZAZOVI“


U hotelu Hollywood na Ilidži je 5. i 6. novembra u organizaciji Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira održana dvodnevna manifestacija „Sindikalna škola 2021.“ na kojoj su učestvovali mladi sindikalni aktivisti iz brojnih preduzeća širom BiH sa ciljem obuke mladih sindikalaca o sindikalnim temama, upoznavanja sa metodama sindikalnog rada, razmjene iskustava u borbi za rješavanje problematike mladih i radničkih pitanja uopće, kolektivnog pregovaranja, pravnih propisa o sindikalnom djelovanju, zaštiti na radu i pravima radnika te perspektivama za mlade radnike u BiH.
 
U sklopu programa su gostovali izlagači, stručnjaci iz različitih oblasti društva, između ostalih advokatica Jasmina Cero, Sanela Maličević diplomirana pravnica, predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške Ole Kristian Paulsen, Lejla Ćatić, predsjednica SSŠPDP BiH, Amel Mazalović, predsjednik sekcije mladih SSŠPDPBiH i drugi.

Učesnici i izlagači  su obrađivali širok spektar tema kao što su „Zaštita prava radnika i mirno rješavanje sporova“, „Najniža plaća i kolektivno pregovaranje“, „Iskustva o sindikalnom radu u Norveškoj i međunarodnim sindikalnim organizacijama“, „Prava žena u svjetlu radničkih prava“, „Aktivnosti Sekcije mladih i Sekcije žena SSŠDPDBiH“ i mnoge druge.

Advokatica Jasmina Cero govorila je o zaštiti prava radnika u skladu sa Zakonom o radu i o novom Zakonu o mirnom rješavanju sporova. Ukazala je na značaj mirnog rješavanja sporova, prije nego se radnik odluči da zaštitu povrijeđenog prava iz radnog odnosa potraži putem nadležnog suda. Učesnici su imali dosta pitanja iz ove oblasti, a mnogi od njih su postavili i pitanja u vezi sa čestim situacijama koje se u praksi javljaju u odnosu prema poslodavcima. Kroz diskusiju je ukazano na značaj obuke članstva u pravnim pitanjima i pitanjima redovnog informisanja, te je predloženo da se radi na organizovanju mreže parapravne pomoći u okviru SSŠPDP BiH. 


„Sindikat mora nastupati kao ravnopravan socijalni partner u sklapanju kolektivnih ugovora. Jedina instanca koja može sklapati je sindikat, a kolektivni ugovor je trenutno jedina metoda garantovanja materijalnih prava radnika kao što je minimalna plata, satnica i slično jer u FBiH ne postoji odgovarajući zakonski propis koji ta prava štiti.“ izjavila je Lejla Ćatić u toku svog izlaganja.


„Struktura, organizacija i strategija pregovaračkog tima su neki od ključnih faktora za uspjeh kolektivnih pregovora. Ako pregovarački tim želi postići uspjeh u postupku ugovaranja kolektivnog ugovora mora biti jedinstven, koordiniran, istrajan, direktan i u stalnoj komunikaciji sa članstvom sindikata“, istakla je dipl. pr. Sanela Maličević.


„Zbog čega treba da se organizujemo? Osnovni razlog za to je da se niko drugi neće brinuti za naša prava, za uslove našeg rada i platu. Zato moramo biti u sindikatu i regrutovati novo članstvo. Poslodavcima najviše odgovara kada radnici nisu organizovani, kada je jedan dio u sindikatu, a drugi nije, a najidealnije kada su svi uposleni u nekoj oblasti učlanjeni jer tada je radnička moć najveća.“ naveo je Ole Kristian Paulsen u svom obraćanju učesnicima i dodao: „U sklopu radničke borbe najvažnija je solidarnost. Ona se između ostalog mora odražavati i u borbi za prava žena-radnica koje su često žrtve mobinga, diskriminacije i još uvijek nisu dovoljno zastupljene na rukovodećim pozicijama“.

Na kraju svog izlaganja Paulsen je zaključio: „Ne postoje problemi, postoje samo izazovi.“

U sklopu programa aktivno su sudjelovali svi učesnici iznoseći svoja iskustva i prijedloge iz oblasti pitanja mladih, radničkih prava i borbe za jačanje sindikata kao reprezentativne organizacije radnika.

SINDIKATI I POSLODAVCI ZAJEDNIČKI TRAŽE DA SE SPRIJEČI VRTOGLAVI RAST CIJENA

SINDIKATI I POSLODAVCI ZAJEDNIČKI TRAŽE DA SE SPRIJEČI VRTOGLAVI RAST CIJENA

SSŠPDP BiH zajedno sa još šest granskih sindikata iz realnog sektora i predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) na sastanku održanom 4.11. zajednički su izjavili da se oštro protive “najavi enormnog povećanja cijena električne energije za privredu, koje će dovesti do smanjenja privrednih aktivnosti, gubitka radnih mjesta i ugrožavanja životnog standarda radnika i građana”.

Pritom je predat zahtjev Vladi FBiH u kojem se traži njena intervencija u cilju sprječavanja enormnog povećanja cijene električne energije te usljed toga i otpuštanja radnika te uništenja privrede.

Učesnici sastanka smatraju da je neophodno bitno smanjiti opterećenja cijene rada, tako što će se donijeti novi zakon o doprinosima FBiH na osnovu kojeg bi stopa doprinosa na plate dosezala maksimalno 30%, što bi stvorilo uslove za veće minimalne plate koje su utvrdili poslodavci i sindikati zaključivanjem kolektivnog ugovora.

Predstavnici sindikata i UPFBiH su osim navedenog uputili i zahtjev Vladi FBiH za što skorije sazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za Federaciju BiH na kojoj bi se raspravljalo o minimalnoj plati u FBiH jer su je do sada predstavnici Vlade FBiH bez obrazloženja dva puta odgađali.

Ugovoren je i nastavak pregovora o zaključenju kolektivnih ugovora za koje nije okončan postupak ugovaranja i koji do sada nisu potpisani.