USVOJENI NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

26.03.2021. | Novosti

15. marta 2021. godine  federalni ministar rada i socijalne politike, u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva, na osnovu člana 23. stav (4) Zakona o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/20), usvojio je sljedeće pravilnike iz oblasti zaštite na radu:

Pravila o procjeni rizika,

Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu,

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu i

Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom

Pravilnike možete pročitati na sljedećim linkovima:

https://ssspdp.ba/wp-content/uploads/2021/03/Pravila-o-procjeni-rizika.pdf

https://ssspdp.ba/wp-content/uploads/2021/03/Pravilnik-o-nacinu-postupku-i-rokovima-vrsenja-periodicnih-pregleda-i-ispitivanja-iz-oblasti-zastite-na-radu.pdf

https://ssspdp.ba/wp-content/uploads/2021/03/Pravilnik-o-uvjetima-koje-moraju-ispunjavati-ovlastene-organizacije-za-obavljanje-strucnih-poslova-iz-oblasti-zastite-na-radu.pdf

https://ssspdp.ba/wp-content/uploads/2021/03/Pravilnik-o-postupku-skracivanja-radnog-vremena-na-poslovima-sa-povecanim-rizikom.pdf