NA HITAN POZIV SINDIKATA SARAJEVO ŠUMA ODRŽAN SASTANAK S MINISTROM PRIVREDE: DOGOVORENO IZDAVANJE NALOGA ZA ISPLATU PLAĆA I PRODAJU SORTIMENATA

13.04.2021. | Novosti

Sindikalna podružnica SSŠPDP BiH u JKP “Sarajevo-šume je danas izdala sljedeće saopštenje:

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić reagovao je na Urgenciju Sindikata KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, akt br.: 09-4/21 od 12.4.2021. godine upućen Skupštini, Vladi i Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u vezi sa zastojem u radu KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo.

Dana 13.4. u KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo održan je zajednički sastanak kojem su prisustvovali ministar Delić, saradnici Ministarstva privrede KS, predstavnici Društva i Sindikata na kojem su dogovorene dalje aktivnosti u cilju omogućavanja kontinuiranog rada Društva do izbora novog Nadzornog odbora i Uprave KJP “Sarajevo­ šume” d.o.o. Sarajevo.

Dogovoreno je da se ovlasti dosadašnji direktor Adnan Proha da izda nalog za obračun i ispatu plaće i naknade za prevoz radnicima za mjesec mart o.g., te potpiše naloge za proizvodnju i prodaju drvnih sortimenata, te obavljanje drugih poslova koji ne trpe odlaganje i mogli bi preduzeće dovesti u krizu poslovanja i nanijeti štetu.