POVODOM DANA ZAŠTITE NA RADU SSŠPDP BIH IZDAO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

28.04.2021. | Novosti

Sarajevo, 28.  april 2021. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

(28 april  „Svjetski dan zaštite na radu“)

U povodu obilježavanja 28. aprila – “Svjetskog dana zaštite na radu”, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine priključio se globalnom savezu (alijansi) koju predvodi Međunarodna organizacija radnika građevinarstva i šumarstva sa sjedištem u Ženevi, u kampanji za sigurna i zdrava radna mjesta pregovarajući s poslodavcima.

Tokom godina, počevši od Deklaracije Međunarodne organizacije rada o osnovnim principima i pravima na radu iz 1998. godine, bezbjednost i zdravlje su postali još i više elementarni kako za sindikate tako i za poslodavce. Bavljenje bezbjednosnim i zdravstvenim rizicima u pandemiji COVID-19 je najskoriji primjer toga.

Ovaj Sindikat pozvao je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i poslodavce/ kompanije čiji su radnici organizirani u SSŠPDP BIH da pristupe potpisivanju ove deklaracije. Do danas SSSŠPDP Bih potpisao je deklaraciju sa kompanijom „Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj i ŠPD „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde. Do kraja sedmice očekuje se potpisivanje sa ostalim privrednim društvima,  te očitovanje Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Potpisanom deklaracijom poslodavci i sindikati daju podršku da Međunarodna organizacija rada (MOR) prizna bezbjednost i zdravlje na radnom mjestu kao osnovno pravo, što sada nije slučaj. Globalni konsenzus za jednu takvu promjenu će podstaći primjenu dobrih standarda bezbjednosti i zdravlja na radu i obeshrabrit će zemlje i poslodavce/ kompanije od toga da svoju konkurentnu prednost zasnivaju na neadekvatnim uslovima i praksama.      

Međunarodna organizacija rada od 2003. godine obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, a u cilju promocije sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike. Navedeni datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD. Sindikalni pokret od 1996. godine 28. april obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu, sa jasnom porukom: „sjećamo se mrtvih, borimo se za žive“.

      U preko 120 zemalja širom svijeta državne institucije, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, te stručnjaci sigurnosti i zdravlja na radu organizuju razne aktivnosti povodom ovoga dana promovirajući značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Zaštita na radu je pravo radnika koje proističe iz međunarodnih konvencija, Ustava, zakonskih i podzakonskih propisa. Tek u uslovima pandemije virusa COVID-19 vidimo značaj zaštite zdravlja radnika koji su na prvoj liniji odbrane od ovog virusa i  u ovoj vanrednoj situaciji radnici savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke ne štedeći svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica.

         Zdrava i bezbjedna radna mjesta spašavaju živote!

Predsjednik
Lejla Ćatić