POVODOM PRVOG MAJA: SAOPĆENJE ZA JAVNOST SSŠPDP

30.04.2021. | Novosti

Sarajevo, 30. april 2021. godine

SREDSTVIMA INFORMISANJA

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

(Najava događaja – obilježavanje 1. MAJA – Međunarodnog praznika rada)

Radnici i radnice traže plaću i uslove života dostojne čovjeka!

U povodu obilježavanja 1. MAJA – Međunarodnog dana praznika rada, Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine održao je 29. aprila 2021. godine sjednicu na kojoj je odlučeno da se Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH pridruži mirnim protestima Sindikata metalaca FBiH, koji će se održati u subotu, 1. maja 2021. godine pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na koji način će predstavnici ovog Sindikata iskazati nezadovoljstvo zbog položaja radnika i radnica sektora šumarstva, prerade drveta i papira.

Učesnici će se u 11,00 sati okupiti na Trgu Prvog korpusa Armije BiH gdje će položiti cvijeće na spomen obilježje Đure Đakovića, a potom šetnjom doći do zgrade Vlade Federacije BiH, gdje će se u 11,30 sati održati protesti.

Također, Glavni odbor Sindikata razmatrao je aktuelna pitanja, probleme i izazove sa kojima se susreću radnici i radnice u sektorima šumarstva, prerade drveta i papira i donio određene zaključke u vidu zahtjeva koji su upućeni Vladi Federacije BiH, nadležnim institucijama i Udruženju poslodavaca, ovisno od problematike i nadležnosti.

            Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH ZAHTIJEVA:

  • Kao prioritetno pitanje utvrđivanje najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine s tim da ista nije niža od 70% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema mjesečnim podacima nadležnog organa za statistiku u FBiH, bez naknada koje nemaju karakter plaće (topli obrok, naknada za prijevoz, regres). Vlada FBiH i Ministarstvo finansija/ financija  nadležni su za rješavanje ovog zahtjeva, rok  je 30 dana;
  • Izmjene zakonske regulative u pogledu smanjenja prekarnog rada i stvaranja sigurnog radnog ambijenta za radnike i radnice, naročito mlade – rok 6 mjeseci;
  • Kontinuirano donošenje programa i obezbjeđenje sredstava na godišnjem nivou za uvezivanje staža radnicima i radnicama industrijskog sektora čija su preduzeća u stečaju ili su već odavno devastirana ili ne postoje, kako bi radnici i radnice ostvarili pravo na penziju, što je također u nadležnosti Vlade Federeracije BiH.
  • Donošenje mjera i planiranje organizovane masovne vakcinacije radnika i radnica industrijskog sektora, naročito sektora iz oblasti drvne industrije, fabrika za proizvodnju namještaja i drugih fabrika prerade drveta, te fabrika za proizvodnju papira i radnika i radnica sektora šumarstva, kao prioritetnih skupina u provođenju imunizacije.

Zahtjevamo da se ODMAH pristupi utvrđivanju načina realizacije ovog zahtjeva bez odlaganja sa krajnjim rokom od 30 dana. Za realizaciju navedenog zahtjeva nadležno je Ministarstvo zdravstva FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH.

  • Od Udruženja poslodavaca Federacije BiH da se krene u postupak pregovaranja kolektivnog ugovora za oblast drvne i papirne industrije, koji je SSSŠPDP BiH inicirao još u novembru 2019. godine.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju mjere koje su na snazi u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo, broj učesnika protesta biće  ograničen. Na mirnim protestima učestvuje rukovodstvo Sindikata, članovi organa i tijela SSŠPDP BIH, a članstvo će na terenu provesti aktivnosti mirnim okupljanjima u radnim sredinama što će ujedno biti propraćeno na zvaničnoj facebook stranici Sindikata; https://www.facebook.com/Samostalni-sindikat-%C5%A1umarstva-prerade-drveta-i-papira-BiH-1740799582820896  i web stranici: www.ssspdp.ba

SAMOSTALNI SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA BIH SVIM RADNICIMA I RADNICAMA ČESTITA 1. MAJ – MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA.

PREDSJEDNIK                                                                                                  

Lejla Ćatić