SSŠPDPBIH UPUTIO ZAHTJEVE VLADI FBIH ZA RJEŠAVANJE GORUĆIH RADNIČKIH PITANJA

02.05.2021. | Novosti

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH uputio je Vladi, Zavodu za javno zdravstvo i Udruženju poslodavaca FBiH dopis čiji tekst prenosimo u cjelosti:

Broj: 06-P-257/21
Sarajevo, 29. aprila 2021. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
n/r G-din Fadil Novalić, premijer

MINISTARSTVO FINANSIJA/ FINANCIJA
n/r  Gđa Jelka Milićević, ministrica

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
n/r G- din Vesko Drljača, ministar

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
n/r G-din Vjekoslav Mandić, ministar

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
n/r G-din Davor Pehar, direktor

UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BIH (UPFBiH)
n/r G-din Adnan Smailbegović, predsjednik

PREDMET: Zahtjevi, dostavlja se

Poštovani,

Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH na sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine raspravljao je o aktuelnim pitanjima, problemima i izazovima sa kojima se susreću članstvo i radnici u sektorima šumarstva, prerade drveta, proizvodnje namještaja i prerade papira te donio određene zaključke u vidu zahtjeva koje upućujemo na gornje naslove, ovisno od problematike i nadležnosti.

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH zahtijeva:

  • Kao prioritetno pitanje utvrđivanje najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine s tim da ista nije niža od 70% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema mjesečnim podacima nadležnog organa za statistiku u FBiH, bez naknada koje nemaju karakter plaće (topli obrok, naknada za prijevoz, regres) – rok 30 dana.
  • Izmjene zakonske regulative u pogledu smanjenja prekarnog rada i stvaranja sigurnog radnog ambijenta za radnike, naročito mlade – rok 6 mjeseci.
  • Kontinuirano donošenje programa i obezbjeđenje sredstava na godišnjem nivou za uvezivanje staža radnicima industrijskog sektora čija su preduzeća u stečaju ili su već odavno devastirana ili ne postoje, kako bi radnici ostvarili pravo na penziju;
  • Donošenje mjera i planiranje organizovane masovne vakcinacije radnika industrijskog sektora, naročito sektora iz oblasti drvne industrije, fabrika za proizvodnju namještaja i drugih fabrika prerade drveta, te fabrika za proizvodnju papira i radnika sektora šumarstva, kao prioritetnih skupina u provođenju imunizacije. Zahtjevamo da se ODMAH pristupi utvrđivanju načina realizacije ovog zahtjeva bez odlaganja sa krajnjim rokom od 30 dana;
  • Započeti postupak pregovaranja kolektivnog ugovora za oblast drvne i papirne industrije sa Udruženjem poslodavaca FBiH. Inicijativa za pregovore upućena je još u novembru 2019. godine. U vezi sa ovim zahtjevom, očekujemo očitovanje Udruženja poslodavaca FBiH.

Ovaj Sindikat podržava zahtjeve i aktivnosti drugih sindikata, naročito sindikata industrijskog sektora, koji imaju za cilj unapređenje prava i interesa radnika, te osiguranja adekvatnih uvjeta rada i života.

 Ukazujemo da su radnici industrijskog sektora, a mi svakako stavljamo poseban akcenat na radnike sektora šumarstva, drvne i papirne industrije, trenutno najugroženiji. Plaće koje se isplaćuju u ovim sektorima ne mogu pokriti osnovne troškove četveročlane porodice i ne omogućavaju život dostojan čovjeka. Cijene osnovnih životnih namirnica naglo rastu, a radnici imaju primanja koja godinama stagniraju. Zbog pandemije veliki broj radnika ostaje bez posla, egzistencije.

Zakonska obaveza Vlade Federacije BiH je utvrđivanje najniže plaće, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Konsultacije traju duže od dvije godine, ali još uvijek se, na žalost, nije ozbiljno pristupilo i donio propis kojim se utvrđuje najniža plaća.

Sindikati su stalno pod uvjetom i svaka naša dosadašnja akcija i nastojanje da ukažemo da je ovo prioritet, nije ozbiljno shvaćena.

Krajnje je vrijeme da se nadležne vlasti i institucije ozbiljno zainteresiraju za problem radnika industrijskog sektora, koji već i drugu godinu u najtežim uvjetima i okolnostima pandemije COVID-a 19 vrijedno rade i privređuju, a ujedno dovode u pitanje svoje zdravlje i život, kao i zdravlje i život svojih porodica.

 U tom pravcu, apelujemo i na poslodavce da se pridruže  našem  zahtjevu da imunizacija radnika sektorima šumarstva, drvne i papirne industrije bude prioritet, što je i opravdano.

Radnici traže plaću i uslove za život dostojne čovjeka!

Očekujemo očitovanje u vezi sa upućenim zahtjevima.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Lejla Ćatić

Dostavljeno:
1. Naslovu 1;
2. Naslovu 2;
3. Naslovu 3;
4. Naslovu 4;
5. Naslovu 5;
6. Naslovu 6;
7. Glavni odbor SSŠPDP BiH;
8. Članice – članovi SSŠPDP BIH;
9. Granski sindikati u SSS BiH;
10. a/a