U SKLOPU AKTIVNOSTI SSŠPDP BIH U VIJEĆU ZA NADZOR ŠUMA (FSC) , EMIRU LIZDI IZ ŠUMARSTVA „PRENJ“ DODIJELJEN CERTIFIKAT KURSA ZA SINDIKALNE ORGANIZACIJE

08.05.2021. | Novosti

SSŠPDP BIH je od jula 2017. godine član socijalne komore Vijeća za nadzor šuma (Forest Stewardship Council (FSC)). Ova asocijacija je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija koja izrađuje norme za odgovorno gospodarenje šumama i za cijeli lanac snabdijevanja, od šume do krajnjih korisnika.

Predstavnici našeg Sindikata sudjeluju u različitim aktivnostima Vijeća, kako direktno, tako i preko globalne organizacije Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji – BWI, čiji je SSŠPDP BIH član. SSŠPDP BIH je sudjelovao i u Radnoj grupi za izradu Nacionalnih FSC-standarda za Bosnu i Hercegovinu.

Kolega Emir Lizdo, iz Šumarstva “Prenj” d.d. Konjic, je ispred našeg Sindikata do sada učestvovao na svim predviđenim manifestacijama, webinarima i sastancima organizovanim od strane FSC i BWI, i za to mu je, 25.3.2021. godine dodijeljen Certifikat o završetku kursa FSC-a za sindikalne organizacije. Njegova stečena iskustva, znanja i kvalifikacije bit će od značajne koristi u daljnjim aktivnostima našeg Sindikata i u radu u oblasti gospodarenja šumama.