POTPISANE NOVE DEKLARACIJE O BEZBJEDNIM I ZDRAVIM RADNIM MJESTIMA

11.05.2021. | Novosti

Aktivnosti centrale i podružnica SSŠPDP BiH u cilju rješavanja gorućih problema u našim sektorima se nastavljaju. Sindikalni predstavnici svih podružnica na terenu vrijedno rade u oblasti socijalnog dijaloga kojeg intenzivno vode sa preduzećima koje upošljavaju radnike u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira, te proizvodnje namještaja.

Trenutno se posebno radi na polju zaštite na radu. Rezultat toga su i deklaracije o bezbjednim i zdravim radnim mjestima potpisane između sindikata i poslodavaca. U prethodnom periodu, povodom 28. aprila, Dana zaštite na radu pokrenute su odgovarajuće inicijative i poslodavci su pokazali interes za saradnju i socijalni dijalog u vezi s pitanjima poboljšanja uslova rada.

Nakon što su deklaraciju potpisali “Natron-Hayat” Maglaj i ŠPD “Bosansko-podrinjske šume”, deklaracija je potpisana i od strane JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona i KJP “Sarajevo šume” d.o.o. Sarajevo. Ovim dokumentom potpisnice izražavaju svoju posvećenost borbi za zdrava i bezbjedna radna mjesta i time se obavezuju da će u idućem periodu, u skladu sa svojim mogućnostima konkretno raditi na poboljšanju uslova rada.

Sve potpisane deklaracije bit će dostavljene globalnoj organizaciji Međunarodna federacija radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji BWI i bit će od koristi u pregovorima koji će se voditi u Međunarodnoj organizaciji rada, a tiču se priznanja bezbjednosti i zdravlja na radnom mjestu kao osnovnog prava.