RASADNIK BUSOVAČA: U TOKU SJETVA SMRČE I BOROVA

26.05.2021. | Novosti

Jedan od najvažnijih aspekata gospodarenja šumama je kontinuirano pošumljavanje za koje je potrebno obezbijediti odgovarajuću količinu kvalitetnih sadnica.

U Rasadniku Busovača koji se bavi uzgojem šumskih i ukrasnih biljaka, te projektiranjem i stručnim savjetovanjem vezanim za biljnu proizvodnju, trenutno je u toku sjetva smrče i borova što je jedna od početnih faza dugotrajnog postupka koji vodi od sjemena, preko klijanca, mladih nejakih sadnica, te u konačnici, do stabala u šumi.

Izvor: fb-stranica Rasadnik Busovaca