ODRŽAN SASTANAK INDUSTRIJSKIH SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA FBIH

02.06.2021. | Novosti

Zahtjevi industrijskih sindikata koji su bili istaknuti na prvomajskim protestima ove godine, a koji su upućeni Vladi Federacije BiH, resornim ministarstvima i drugim institucijama, te Udruženju poslodavaca FBiH, bili su povod zajedničkog sastanka industrijskih sindikata i Udruženja poslodavaca FBiH, održanog 1.6.2021. godine.

Na sastanku sa predstavnicima UPFBIH učestvovali su predsjednici Sindikata metalaca FBiH, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH te Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH.

Na sastanku su ponovljeni zahtjevi industrijskih sindikata sa posebnim fokusom na hitnom donošenju propisa kojima će se utvrditi najniža plaća u Federaciji BiH, zaključivanju granskih kolektivnih ugovora sa UPFBiH, te vakcinaciji radnika realnog sektora. U kontekstu navedenog, Udruženje poslodavaca FBiH ponudilo je platformu za vođenje socijalnog dijaloga.

Socijalni partneri su saglasni da je neophodno raditi na izgradnji međusobnog povjerenja i unaprjeđenju saradnje. Sindikati insistiraju da prava radnika realnog sektora moraju biti prioritet te da u svojim aktivnostima na rješavanju aktuelne problematike očekuju podršku Udruženja poslodavaca FBiH.

Platforma će se potpisati najkasnije do 10. juna, nakon čega će se pristupiti kolektivnom pregovaranju i koordinaciji aktivnosti u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, te otpočeti pregovori o najnižoj plaći i dogovoriti zajednički nastup prema institucijama vlasti.

Navedena platforma je osnova za uspostavljanje stalne koordinacije aktivnosti između Udruženja poslodavaca FBiH i granskih sindikata realnog sektora, i otvorena je da joj mogu pristupiti i drugi granski sindikati.

Predstavnici industrijskih sindikata su se složili da će nastaviti sa aktivnostima u cilju potpunog ispunjenja zahtjeva istaknutih na prvomajskim protestima.