POSJETA LOKALITETU MEHORIĆ ŠUMARIJE KAKANJ: PRAVA RADNIKA I ZAŠTITA NA RADU MORAJU SE UNAPRIJEDITI

06.06.2021. | Novosti

U petak, 4. juna predstavnici SSŠPDP BiH posjetili su lokalitet Mehorić GJ GTB (PJ Šumarija Kakanj).

Radnici ove kao i drugih šumarija, svako jutro u šest sati, okupljaju se ispred upravne zgrade šumarije i prevaljuju put od 19 km, a neki i do 30 km do radilišta u šumi na lokalitetu Mehorić. Na radilištu je u dvije brigade angažovano 30 radnika, sjekača, traktorista, kopčaša, otpremača, klasera i drugih.

U organizaciji Sindikalne podružnice Šumarije Kakanj u poslijepodnevnim satima održan je prošireni sastanak na radilištu Mehorić i to na prostoru nekadašnje upravne zgrade ranijeg šumarstva, gdje se sada nalazi montažni poluotvoreni objekat koji je izgradilo Lovačko društvo „Srndać-Kakanj“.

Ostaci nekadašnje upravne zgrade šumarstva u okviru koje se nalazila menza kao i devastirani objekat u borovini, gdje su bile spavaone za radnike koji su bili angažovani na radilištu i boravili tu tokom radne sedmice, svjedoče o organizaciji šumarstva i uređenom sistemu rada, te većoj brizi za radnike koja je bila praksa prije 1992. godine. Stariji radnici sa sjetom pričaju o ranijim vremenima i organizaciji rada, sjećaju se i kada se radilo u vrlo otežanim okolnostima, kada su temperature bile daleko ispod nule, a sniježni pokrivač preko dva metra i kada se većina posla radila ručno (čišćenje snijega i slično). Uprkos tome, radnici kažu da su to bila bolja vremena, kada se njihov rad cijenio, a radniku pridavalo više pažnje.

Sastanku su prisustvovali radnici koji su angažovani na navedenom lokalitetu radilišta (dvije brigade), upravnik šumarije Emir Ibrahimspahić, predsjednica SSŠPDBiH Lejla Ćatić, glavni povjerenik Sindikalnog odbora JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići Džemal Saćić, povjerenik Mufid Delić i članica nadzornog odbora SSŠPDP iz ŠP „Šumarija Kakanj“ Amila Spahić. Na sastanku je razmatrana aktuelna situacija u šumskom preduzeću te se diskutovalo o pravima radnika, zaštiti na radu, potrebi većeg angažmana na obezbjeđenju zaštitnih sredstava te unaprjeđenju prava radnika.