SINDIKAT SE IZBORIO ZA UVEZIVANJE STAŽA RADNIKA BIVŠEG „DC ŠUMARSTVA“ IP “KRIVAJA” ZAVIDOVIĆI

11.06.2021. | Novosti

Zahvaljujući maksimalnom sindikalnom angažmanu i istrajnosti Sindikata JP “ŠPD Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, radnici tog preduzeća, koji su u ovom kantonalnom šumsko-privrednom preduzeću, nakon njegovog formiranja uposleni iz bivšeg DC “Šumarstvo”, koje je pripadalo IP “Krivaja” Zavidovići, konačno mogu odahnuti, jer mogu računati da će, kada steknu zakonske uvjete, moći otići u zasluženu penziju, bez čekanja na uplatu neuvezanog staža.

Problemi uvezivanja staža za radnike nekadašnjih privrednih giganata koji su poslije rata neuspješno privatizirani, otišli u stečaj ili pripojeni drugim privrednim subjektima, opšte su poznati i u velikom broju slučajeva, traju svih ovih dvadeset pet poslijeratnih godina.  O problemu neuvezanog staža s kojim se godinama bori generacija radnika, koja je iznijela najveći teret u  ratnom i poslijeratnom bosanskohercegovačkom društvu, javnost je upoznata  putem medija i izvjestan period to je bila aktuelna tema, a slike radnika koji traže svoja prava na ulicama širom zemlje mijenjale su samo grad i firmu, ali je problem bio isti. Sada, nakon više od dvadeset godina, ova tema više nije aktuelna, a u medijima se rijetko o njoj govori, te skoro da se može i pomisliti da su problemi riješeni, a radnici dobili svoja prava.  

Putem godišnjih programa, Vlada Federacije BiH, preko Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izdvajaju određena sredstva putem kojih se zbrinjavaju radnici propalih preduzeća. Međutim, ta sredstva nisu dovoljna kako bi se potpuno zatvorila dugovanja preduzeća po osnovu neuplaćenih doprinosa.

Isti slučaj desio se i sa radnicima bivšeg DC “Šumarstva“ koji je poslovao u sastavu IP “Krivaja“  i koji je 01.05.2005. godine pripojen novoformiranom preduzeću JP “Šumsko – privredno  društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići.  

U tom trenutku 316 preuzetih radnika nije imalo regulisan penzijski staž za period od  01.01.2004. do 30.04.2005. godine i nisu im bile isplaćene plate za period od  01.10.2004. do 30.04.2005. godine.  

Diobenim bilansom, između IP “Krivaja“ i JP “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići, novoformirano preduzeće JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, preuzelo je obavezu isplate bruto-plata za 316 preuzetih radnika za period od 01.10.2004. do 30.04.2005. godine, dok je regulisanje staža za period od 01.01.2004. godine do 30.09.2004. godine ostala obaveza IP “Krivaja“.  

Preuzetu obavezu, JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići je izvršilo tako što je neto-plata isplaćivana  radnicima u više mjesečnih rata i prilikom svake isplate vršio je i uplatu PIO doprinosa, te je  po tom osnovu uplaćeno ukupno 246.668,90 KM. Međutim, kako su navedeni radnici u periodu  od 01.10.2004. godine do 30.04.2005. godine bili u radnom odnosu sa IP “Krivaja“ koja je izradila jedinstveni M-4 obrazac za 2004. godinu, uplaćena sredstva su akumulirana na ID broju IP “Krivaja“ i nisu mogla biti rasknjižena na radnike na koje se odnosi, što je rezultiralo time da staž za navedene radnike godinama ostane neregulisan.

Navedena sredstava su godinama bila uplaćena, ali neraspoređena i PIO FBiH nije sporio  postojanje istih, kao ni IP “Krivaja“ koja nije sporila da su to sredstva JP “ŠPD ZDK“ d.o.o.  Zavidovići i da se ista trebaju rasporediti za regulisanje staža preuzetih radnika.  

Pitanje uvezivanja staža radnika DC Šumarstvo je jedno od prioritetnih i redovnih aktivnosti na kojima je radio Sindikat JP “ŠPD ZDK”. Sindikat je od svake imenovane Uprave tražio da se pitanje uvezivanja staža radnika DC Šumarstvo riješi urgentno, kako bi radnici po sticanju zakonskih uvjeta mogi ostvariti pravo na penziju.

Upućeno je na desetine dopisa nadležnim kantonalnim institucijama, Poreznoj upravi, te su održavani sastanci sa predstavnicima resornog ministarstva i Porezne uprave, ali nije bilo sluha da se to pitanje riješi.

Problem je rješavan pojedinačnim uplatama za radnike koji steknu pravo odlaska u penziju tako što je ŠPD uplaćivao neuvezani staž koji je bio obaveza IP “Krivaja“, jer je odlaskom u 

stečaj IP “Krivaja“ prestala plaćati neregulisani staž, a radnici bi na takav način penzionisanje  čekali još 16 mjeseci.  

Da stvar bude gora, razne pomoći nadležnih institucija kojima su finansirane obaveze IP “Krivaja“, nikada nisu uključivale rješavanje doprinosa za 316 radnika koji su pripojeni ŠPD-u, a koji su bili uposlenici IP “Krivaja“. 

Rješenje ovog pitanja počelo se nazirati potpisivanjem Sporazuma o načinu rasporeda neiskorištenih novčanih sredstava na evidenciji  PIO/MIO iz 2019. godine kojeg je Uprava Društva zaključila sa Poreznom upravom. Sindikat je pratio aktivnosti na realizaci potpisanog Sporazuma,

Nakon godina borbe i sindikalne upornosti, u ovoj godini konačno je riješen problem uvezivanja staža radnika DC Šumarstvo. Svakako, ova aktivnost ne bi mogla biti realizovana da nije bilo dobre saradnje i koordiniranog rada Uprave i Sindikata. Određene promjene u strukturi Uprave za posljedicu su imale ovakve rezultate, jer su odgovorna lica prepoznala potreba rješavanja ovog dugogodišnjeg problema, koji je predstavljao problem, ne samo za radnike već i za Društvo. Za razliku od mnogih drugih, ova priča ima sretan kraj zahvaljujući uloženim naporima u cilju  rješavanja problema, a tek sada, nakon plaćenih poreznih obaveza iz perioda 2008.-2011. dali (za koji je Društvo podiglo dugoročni kredit od cca 6 miliona kojim se zatvorio dug za navedeni period) i uvezivanja staža za radnike IP “Krivaja“, možemo reći da preduzeće može realizovati nove projekte bez okova prošlosti.