PODRŠKA SSŠPDP BiH ZDRAVSTVENIM RADNICIMA SARAJEVA: ŽALOSTI NAS ČINJENICA DA VLASTI NE UVAŽAVAJU VAŠ RAD

14.06.2021. | Novosti

Povodom štrajka radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo, SSŠPDPBiH je uputio pismo podrške sa sljedećim tekstom:

Poštovane kolege i kolegice,

Ovim putem u ime rukovodstva i članova Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine u saradnji sa Kantonalnim odborom ovog Sindikata za Kanton Sarajevo kojeg predstavlja predsjednik Ramiz Ćustović, izražavamo punu podršku članstvu i rukovodstvu Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo povodom današnjeg nastavka štrajka kojim upozoravate na dugogodišnju borbu i istrajnost u ostvarivanju upućenih zahtjeva Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva KS za usaglašavanje i potpisivanje kolektivnog ugovora kojim će se osigurati prava radnika u zdravstvu.

Pravo na kolektivno pregovaranje zagarantovano je međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom. Žalosti nas činjenica da vlasti u Kantonu Sarajevo već duži niz godina ne prepoznaju potrebu i ne uvažavaju rad zdravstvenih radnika. Nažalost, ni u vrijeme kada zdravstveni radnici daju svoj maksimum u jeku najveće krize izazvane pandemijom COVID-a 19 izostaje razumijevanje i volja nadležnih, da ozbiljno razmotre vaše zahtjeve i konačno pristupe zaključivanju kolektivnog ugovora.

Nadamo se da će ovakvi pritisci još više pojačati članstvo i položaj sindikata te dovesti do konačnog zaključivanja kolektivnog ugovora.

Drugarski pozdrav!