ZAJEDNIČKI SASTANAK UPRAVE JP „ŠUME TK“ KLADANJ I SINDIKATA: SINDIKAT ĆE SE UKLJUČITI U PROGRAM STABILIZACIJE

17.09.2021. | Novosti

Dana 08.9.2021. godine, u prostorijama direkcije JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj održan je zajednički sastanak predstavnika Uprave i Sindikata Društva.

Sastanku je prisustvovao direktor Senad Selimbašić koji je upoznao Sindikat sa stanjem u ovom javnom preduzeću, obavezama koje su zatečene u aprilu, te planovima koje Uprava namjerava realizovati u narednom periodu. Direktor je naročito podvukao dosadašnje finansijske rashode Društva, ukazujući na veliki broj tužbi radnika iz ranijeg perioda, ali je i ukazao na to da je stanje bar djelimično sanirano ranije postignutim dogovorom Uprave i Sindikata o mirnom rješenju spora, odnosno isplati razlike plaće po sporazumu za sve radnike koji nisu tužili Društvo. Posebno je naznačio da će Uprava učiniti sve kako bi se osigurala stabilnost Društva u narednom periodu, te su već započete određene aktivnosti kao što je donošenje neophodnih internih akata. Sindikat će biti uključen kako u izradu akata i programa stabilizacije, tako i u postupke rješavanja brojnih problema za koje će se tražiti mišljenje i saglasnost Sindikata. Ispred sindikalnog odbora Društva sastanku su prisustvovali Refik Mostarlić, glavni povjerenik, te članovi Sead Topalović, Muris Mujedinović, Midhet Zulić i Kemal Krekić.

Predstavnici Sindikata osvrnuli su se i na informacije i zaključke sa ranije održanog sastanka sa Upravom Društva u aprilu ove godine. Uprava je upoznata sa novim sindikalnim rukovodstvom a prezentirane su i aktivnosti Sindikata u proteklom periodu, te je konstatovano da će se zalagati za postizanje stabilnosti Društva, što je preduslov za ostvarivanje prava i interesa radnika. Ukazano je da će se istrajati na zakonitom postupanju i da će Sindikat svakako, kao socijalni partner, sa svoje strane dati podršku aktivnostima i projektima koji unapređuju rad Društva, garantuju njegovu stabilnost i puno ostvarivanje prava i interesa radnika. Sindikat je ukazao i na određene pojave kao što su nedostatak radne snage u pojedinim radnim sredinama, te zatražio od direktora da provjeri informacije i otkloni probleme u cilju uspostavljanja pune proizvodnje. Naročito je ukazano na probleme radnika „Privatnih šuma“ koji ukazuju na poteškoće pri vršenju svojih zadataka jer nemaju službenih auta, a područja koja trebaju kontrolirati nije moguće posjetiti u planiranom vremenu.

Na kraju sastanka doneseni su određeni zaključci u pogledu daljeg djelovanja Uprave i rješavanja zahtjeva koje je Sindikat uputio nadležnima.

Nakon zajedničkog sastanka održan je i sastanak unutar Sindikata na kojem su utvrđene aktivnosti sindikata u proteklom periodu, pri čemu je konstatovano da je izbor povjerenika zaštite na radu završen.

Zajedničkom sastanku sa Upravom Društva kao i Sastanku sindikata, prisustvovala je i predsjednica SSŠPDP BIH Lejla Ćatić.