POVUČEN PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA FBIH

29.09.2021. | Novosti

Prijedlog Zakona o šumama FBIH protiv kojeg su bili stručni krugovi iz oblasti gospodarenja šumama, što se očituje i u protivljenju UŠIT FBIH ovom zakonu, povučen je iz procedure 25. redovne sjednice Zastupničkog doma parlamenta FBIH održane 25.09.2021. god. jer isti nije izrađen u skladu sa stručnim i naučnim parametrima iz oblasti šumarstva.

SSŠPDP BiH je također ranije iznio svoj stav na Prijedlog zakona, a naročito se kritički osvrnuo na odredbu kojom se reguliše broj radnika u šumskoprivrednim drustvima, te na odredbe koje nisu usaglašene sa drugim zakonima u primjeni u Federaciji BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Prijedlog Zakona o šumama FBiH (u daljem tekstu Prijedlog ZOŠ-a FBiH) na 110. sjednici, održanoj 07.07.2017. godine poslije sprovedene javne rasprave na utvrđeni Nacrt Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine. Na sljedećoj sjednici 111. Vlada FBiH je usvojila Opći dio Programa razvoja šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Oba ova gore navedena dokumenta u formi prijedloga Vlada FBiH je proslijedila u skladu sa procedurom Parlamentarnoj skupštini oba doma Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.

Ponuđeno rješenje upravljanja, korištenja i nadzora u Prijedlogu ZOŠ-a FBiH nisu prihvatljiva za šumu sa stanovišta održivog gospodarenja šumama, JER SE ŠUMA POSTAVILA KAO PLIJEN IZ KOJE TREBA IZVUĆI ŠTO VIŠE NOVCA, A NE KAO OBNOVLJIVI PRIRODNI RESURS SA OGROMNIM ZNAČAJEM ZA DRUŠTVO U CJELINI, sa datim sigurnim i jasnim rješenjima kako očuvati i unaprijediti postojeće stanje šuma FBiH i obezbjediti potrajnost u gospodarenju. Eventualnim usvajanjem ponuđenog Prijedloga ZOŠ-a FBiH došlo bi do destrukcije šumskog ekosistema, a ne do njegovog očuvanja i unapređenja.

Ponuđena rješenja koncepta gospodarenja sa šumama u Prijedlogu ZOŠ-a FBiH se drastično razlikuju od Nacrta ZOŠ-a FBiH, iako se te promjene nisu iznosile od strane učesnika javne rasprave na ponuđeni Nacrt ZOŠ-a FBiH, što je u suprotnosti sa pravilima donošenja takve vrste dokumenta, a što upućuje da ovakav Prijedlog ZOŠ-a FBiH nije legalan, jer bi komentari od aktera javne rasprave bili drugačiji, odnosno akteri – interesne skupine su prevareni od strane predlagača.

Za svaku oblast pa i za šumarstvo u FBiH trebalo bi da postoje odgovarajući temeljni dokumenti iz kojih će se crpiti smjernice za izradu odgovarajućih politika – propisa kojim se reguliše ta oblast.

Oblast šumarstva u FBiH čeka već punih dvanaest godina (od 2009. godine) nema ZOŠ-a FBiH i nema temeljnog dokumenta Programa razvoja šumarstva FBiH, kao i podataka o II Iventuri šuma. Program razvoja šumarstva FBiH se sastoji od Općeg i Izvedbenog dijela, koji su urađeni od 2009 do 2013. godine. Opći dio usvaja Parlament FBiH, a Izvedbeni dio Vlada FBiH. Na navedene dokumente sprovedena je javna rasprava u formi Nacrta tako da su ovi dokumenti na čekanju od 2013. godine do danas u formi Prijedloga.

Ponuđeni Prijedlog ZOŠ-a FBiH bi trebao da bude „moderan“ Zakon (ali nije) ako je usaglašen sa EU normama – standardima koji se odnose na održivo gospodarenje sa šumama, biodiverzitet, skladištenje CO2, klimatske promjene, šume visoke zaštitne vrijednosti, ali na žalost suštinski nije, pa se neki od ovih navedenih pojmova ne spominju nikako u poglavlju Opće odredbe Prijedloga ZOŠ-a FBiH!

Na osnovu svih dosadašnjih evaluacija Prijedloga ZOŠ-a, može se zaključiti da je ovaj Prijedlog u funkciji destrukcije šuma u FBiH, a nikako u funkciji očuvanja i unapređenja stanja šuma u FBiH.Izvor: Saopštenje UŠIT FBiH: https://usitfbih.ba/prijedlog-zakona-o-sumama-federacije…/