NA SASTANKU SINDIKATA U ŠG „SPREČKO“ ŽIVINICE: NE DONOSITE ISHITRENE ODLUKE ZBOG KOJIH BI 137 RADNIKA MOGLO OSTATI BEZ POSLA

07.10.2021. | Novosti

U prostorijama JP “Šume Tuzlanskog kantona” – ŠG „Sprečko“ Živinice održan je prošireni sastanak sindikalne podružnice.

Tema sastanka bila su aktuelna pitanja u radu Sindikata, nakon izbora novog sindikalnog rukovodstva, kao i najnovija saznanja Sindikata vezano za zaključak Skupštine TK kojim su zaduženi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona, da u roku od sedam dana zaustave sječu šume kao i sve ostale radove na izvorištu vode Krabašnica sa kojeg se vrši vodosnabdijevanje općine Banovići, a posebno da se zabrani sječa šume u slivu rijeke Krabašnice, i to iznad brane gdje se vrši vodozahvat na pomenutoj rijeci.

Zaključak je donesen na inicijativu Rasima Dostovića, poslanika PDA u Skupštini Kantona, koja je dostavljena skupštini 20.9.2021. godine.

Istaknuto je da među radnicima i u Sindikatu vlada zabrinutost u vezi nastale situacije, jer ukoliko dođe do obustave sječe na navedenom lokalitetu, doći će u pitanje i njihov dalji rad i plate za 137 radnika ŠG „Sprečko“.

Ukazano je da većina radnika tog gazdinstva također dolazi sa područja Općine Banovići i da su im poznate teškoće u vezi snabdijevanja pitkom vodom. Međutim, radnici se ne slažu sa konstatacijom i inicijativom poslanika u kojoj se tvrdi da je razlog pomenutih problema navodna “prekomjerna sječa”.

Zaključeno je da se Skupštini, Vladi TK i resornim ministarstvima, kao i upravi Društva i direktoru šumskog gazdinstva uputi zahtjev za hitno rješavanje trenutne problematike te ukaže na zabrinutost radnika zbog pokrenute inicijative usljed koje bi 137 usposlenika ŠG „Sprečko“ zbog nastale situacije i eventualnih ishitrenih odluka skupštine i resornih ministarstava moglo ostati bez posla.

Inače, sindikalna podružnica ŠG „Sprečko“ Živinice je i ranije planirala navedeni sastanak, da bi u u ponedjeljak 4. oktobra došla do saznanja o navedenom zaključku skupštine Tuzlanskog kantona.

Sastanku je prisustvovala i predsjednica SSŠPDP BIH, Lejla Ćatić.