POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U ŠPD/ŠGD “SREDNJOBOSANSKE ŠUME” / “ŠUME SREDIŠNJE BOSNE” D.O.O. DONJI VAKUF

13.10.2021. | Novosti

Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume” / “Šume Središnje Bosne ” d.o.o. Donji Vakuf koji je jučer zaključen između predstavnika uprave preduzeća i sindikalnog odbora uređuju se prava i obaveze radnika i poslodavca.

Glavni sindikalni povjerenik Senad Ibreljić je u vezi sa potpisivanjem novog kolektivnog ugovora istakao: „Ovo predstavlja jedan veći nivo prava za radnike. Naš stari kolektivni ugovor je istekao u decembru prošle godine, a skoro godinu dana smo radili na usaglašavanju novog. Sada smo ga potpisali na obostrano zadovoljstvo, kako radnika tako i poslodavaca. U odnosu na prošli ugovor došlo je do povećanja koeficijenata, a novina je i to što se prelazi na osnovicu utvrđenu na nivou Kantona, dok je prije važila osnovica utvrđena na nivou Federacije, tako da će i tu doći do promjena u radničkim pravima, u smislu poboljšanja.“

Predsjednica SSŠPDPBIH, Lejla Ćatić je skrenula pažnju na sljedeće: „Koliko mi je poznato, od dokumenata kojima se radnici uvode u određena prava, u Federaciji BiH postoji samo Zakon o radu, a materijalna i neka druga prava radnika ovim zakonom nisu decidno definisana. Stoga je neophodno da se to definiše nekim drugim aktom. Pošto na nivou Federacije ne postoji ni jedan propis kojim se definiše najniža plata, danas smo najnižu platu definisali kolektivnim ugovorom, te smo utvrdili i neke dodatke na platu kao i niz drugih materijalnih prava. Osim toga definisali smo i neka prava koja se ubrajaju u nematerijalna prava.“

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi SBK, Salkan Merdžanić je izjavio: „Sretan sam kao predstavnik vlade da smo danas postigli kompromis na obostrano zadovoljstvo i potpisali ovaj kolektivni ugovor kojim se štiti jedan dio prava radnika. Moramo radnike cijeniti da bi smo imali uspješno preduzeće, a radnik ne može biti kvalitetan, ako nije adekvatno i na vrijeme plaćen.“

Direktor preduzeća Vildan Hajić je rekao kako je potpisani kolektivni ugovor dobar i kako će uvijek podržavati pozitivne pravce djelovanja radnika: „Mi ćemo se potruditi da u narednom periodu ostvarimo što kvalitetnije uslove za rad i obezbijedimo što bolja primanja za naše radnike. Naša obaveza je da sačuvamo što veći broj uposlenika, ali i da u narednom periodu primimo i određeni broj novih ljudi.“

Zajednički stav koji je usaglašen među učesnicima jučerašnjeg sastanka je da se prava radnika ni po kojem osnovu ne smiju ugrožavati, te da će uprava preduzeća i sindikalni odbor i ubuduće zajednički raditi na njihovom poboljšanju.