NAJAVA DOGAĐAJA: IZLOŽBA FOTOGRAFIJA: “RAD RADNIKA U SEKTORIMA ŠUMARSTVA, DRVNE INDUSTRIJE I PAPIRA KROZ VRIJEME“

21.10.2021. | Novosti

Petak, 22. oktobra 2021. godine u 9,30 sati
Hotel “Hollywood” Ilidža, ul. Dr. Mustafe Pintola 23

U okviru održavanja redovnog VII Kongresa Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine u petak, 22. oktobra 2021. godine u Hotelu “Hollywood” Ilidža bit će upriličena izložba fotografija sa historijskim sadržajem razvoja sektora šumarstva drvne i papirne industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavljeni su uvjeti i način rada radnika u tim sektorima kroz postavku više od 150 fotografija od kraja XIX vijeka do danas, zbog čega izložba nosi naziv:
“Rad radnika u sektorima šumarstva, drvne industrije i papira kroz vrijeme“

Kroz postavku izložbe slika i prikazivanjem dva kratka dokumentarna filma o izvođenju radova u šumarstvu u prvom dijelu VII Kongresa namjera nam je afirmisati rad radnika u sektorima šumarstva, prerade drveta i papira u Bosni i Hercegovini, ali i ukazati na kontinuitet rada i djelovanja sindikalnog pokreta u ovim djelatnostima, još od septembra davne 1905. godine, kada je formirana prva Centrala Sindikata drvodjelskih radnika u Sarajevu.

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine djelovao je u različitim uvjetima i održao se i u najtežim vremenima. Danas je to reprezentativna organizacija koja okuplja radnike iz sektora šumarstva, drvne i papirne industrije, članica je Međunarodne organizacije radnika šumarstva i građevinarstva u Ženevi, Socijalne komore FSC-a, zatim članica UŠIT-a, PLANFOR-a (platforme sindikata i drugih nevladinih organizacja Turske i BiH), te ostvaruje saradnju sa velikim brojem domaćih i međunarodnih sindikata. Dijapazon rada i djelovanja sindikata dosta je širok, a prioritet su mu zaštita i unapređenje prava i interesa radnika. Sindikat je potreba savremenog društva, jer samo sindikalno organizirani radnici imaju privilegiju kolektivno pregovarati i unaprijediti svoja osnovna prava kroz zaključivanje kolektivnih ugovora.

Mnogi su problemi sa kojima se susreću radnici u ovim sektorima, a poznato je da godinama u Federaciji BiH nemamo Zakon o šumama. Osim toga, zakonska i podzakonska regulativa koja reguliše rad u ovim djelatnostima datira još iz 70-tih godina.

Za predstavnike medija izložba će u Hotelu “Hollywood” biti otvorena već od 9,00 sati.

PREDSJEDNIK
Lejla Ćatić,s.r.