POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVCA I RADNIKA U ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O. BOSANSKA KRUPA

02.11.2021. | Novosti

U petak, 29.10.2021. godine u prostorijama direkcije ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. u Bosanskoj Krupi potpisan je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u u tom preduzeću. Kolektivni ugovor je na temelju ovlaštenja Vlade USK od 23.9.2021. godine potpisao direktor Društva Šerif Kaljiković, a ispred Sindikata predsjednica SSŠPDP BIH Lejla Ćatić i Samir Bahtić, glavni povjerenik Sindikalnog odbora Društva.

Potopisivanju kolektivnog ugovora prisustvovali su članovi Sindikalnog odbora – povjerenici podružnica ŠPD “USŠ” d.o.o. B. Krupa, te novinari.

Kolektivnim ugovorom su regulisana prava i obaveze ugovornih strana, a posebno je uređen čitav niz materijalnih prava radnika, najniža satnica kao osnovica za obračun plaća, dodaci na plaću (minuli rad, prekovremeni rad, rad na dane sedmičnog odmora, rad na dane praznika, noćni rad, uvjeti rada i dr.), pravo na naknadu za prevoz, topli obrok, regres, duže trajanje godišnjeg odmora od onog predviđenog zakonom, kišni dani, rad sindikalnih predstavnika i dr. Ovaj kolektivni ugovor sadrži i definisane grupe složenosti poslova. Nakon popisivanja isti će biti dostavljen na oglašavanje u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.