SINDIKATI I POSLODAVCI ZAJEDNIČKI TRAŽE DA SE SPRIJEČI VRTOGLAVI RAST CIJENA

08.11.2021. | Novosti

SSŠPDP BiH zajedno sa još šest granskih sindikata iz realnog sektora i predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) na sastanku održanom 4.11. zajednički su izjavili da se oštro protive “najavi enormnog povećanja cijena električne energije za privredu, koje će dovesti do smanjenja privrednih aktivnosti, gubitka radnih mjesta i ugrožavanja životnog standarda radnika i građana”.

Pritom je predat zahtjev Vladi FBiH u kojem se traži njena intervencija u cilju sprječavanja enormnog povećanja cijene električne energije te usljed toga i otpuštanja radnika te uništenja privrede.

Učesnici sastanka smatraju da je neophodno bitno smanjiti opterećenja cijene rada, tako što će se donijeti novi zakon o doprinosima FBiH na osnovu kojeg bi stopa doprinosa na plate dosezala maksimalno 30%, što bi stvorilo uslove za veće minimalne plate koje su utvrdili poslodavci i sindikati zaključivanjem kolektivnog ugovora.

Predstavnici sindikata i UPFBiH su osim navedenog uputili i zahtjev Vladi FBiH za što skorije sazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za Federaciju BiH na kojoj bi se raspravljalo o minimalnoj plati u FBiH jer su je do sada predstavnici Vlade FBiH bez obrazloženja dva puta odgađali.

Ugovoren je i nastavak pregovora o zaključenju kolektivnih ugovora za koje nije okončan postupak ugovaranja i koji do sada nisu potpisani.