USVOJENE IZMJENE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

15.11.2021. | Novosti

Poslije dugotrajne procedure usaglašavanja, te nakon što je usvojen na sjednici Doma naroda od 30. septembra i na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 27. oktobra, novi Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH je prošle sedmice konačno stupio na snagu.

Novine koje ove izmjene donose su ispravljanje diskriminacije prema boračkoj populaciji pri čemu će vrijednost boda za obračun posebnog staža borcima sa sadašnjih 0,5 biti povećan na jedan bod, kao i snižavanje starosne granice za ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranicima koji imaju navršenih 40 godina penzijskog staža “za ukupni priznati staž u dvostrukom trajanju a ne više od 58 godina života.”


CIjeli zakon možete pročitati na našoj web-stranici pod sljedećim linkom: Zakon o izmjenama PIO