POSJETA PREDSTAVNIKA BWI: PODRŠKA BWI JE ZNAČAJAN DOPRINOS JAČANJU SINDIKATA

05.01.2022. | Novosti

Prošle sedmice je predstavnik BWI (Međunarodna federacija radnika građevinske i drvne industrije) Jasmin Redžepović posjetio Centralu i razgovarao sa predsjednicom SSŠPDP BIH Lejlom Ćatić o realizovanim aktivnostima ovog sindikata u 2021. godini. Predsjednica je upoznala kolegu iz BWI-a o izazovima i radu Sindikata u proteklom periodu, te o određenih pitanjima i problemima sa kojima se susreće članstvo Sindikata i radnici u sektorima šumarstva, prerade drveta i papira.

Razgovarano je i o programskim ciljevima i zadacima Sindikata u narednom četverogodišnjem periodu te o planu i programu rada Sindikata za 2022. godinu.

Predsjednica se u ime rukovodstva i članstva Sindikata zahvalila BWI-u na podršci koju pružaju Sindikatu i članstvu tokom višegodišnje saradnje, a naročito na podršci u realizaciji konkretnih projekata. Posebno je istaknut značaj održavanja “Sindikalne škole” koja je i ove godine okupila više od 30 učesnika, članova i članica SSŠPDP BIH. Pritom je istakla da upravo ovakvi projekti predstavljaju značajan doprinos poboljšanju i unaprijeđenju rada Sindikata, jačanju članstva i otvaranju novih perspektiva sindikalnog rada.