UREDBA VLADE FBIH: DEFINISAN NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE NAJNIŽE PLATE

11.01.2022. | Novosti

Na sjednici održanoj 30.12.2021. god. Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu kojom se propisuje način utvrđivanja visine najniže plate i usklađivanje najniže plate.

Prema ovoj uredbi najniža plata predstavlja najniži mjesečni iznos plate na koji radnik ima pravo za ostvareni rad na puno radno vrijeme, a utvrđuje se u neto iznosu.  U iznos najniže plate se ne uračunavaju uvećanja plate koja se radniku utvrđuju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad za vrijeme praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da je neradni dan. Najniža plata uposlenika koji radi na nepuno radno vrijeme utvrđuje se i isplaćuje proporcionalno ugovorenom radnom vremenu.

Najniža neto plata ne može iznositi manje od 55 % prosječne mjesečne neto plate u FBiH. Vlada Federacije BiH se obavezuje da će odgovarajućom odlukom, u skladu s članom 78. stav 1 Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plate za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plate se primjenjuje u odnosu na platu za januar 2022. godine i sve naredne mjesece zaključno sa 31.12.2022. godine, a nakon toga će se usklađivati jednom godišnje u rokovima i po sistemu koji je utvrđen uredbom.

Uredbu možete pročitati na: https://ssspdp.ba/wp-content/uploads/2022/01/Uredba-o-najnizoj-plati.pdf