28. APRIL SVJETSKI DAN ZAŠTITE NA RADU: POSLOVI NE BI TREBALO DA UBIJAJU!

28.04.2022. | Novosti, Vijesti

28. april je Međunarodni dan akcije i sjećanja na smrtno stradale radnike, kao i na invalide i ozlijeđene na radu.

Sindikati širom svijeta povodom ovog dana poduzimaju akcije te organizuju skupove i protestne marševe sa ciljem da pravo na zdrava i bezbjedna radna mjesta bude priznato kao osnovno pravo radnika. Pomenute aktivnosti se održavaju u toku cijele sedmice u kojoj se obilježava ovaj dan.

U današnjem vremenu znamo sve o rizicima na radu kao i svim mjerama i zakonima koji imaju za cilj prevenciju smrtnih slučajeva, povreda i oboljenja u vezi sa radnim mjestom. Uprkos tome, više od sto hiljada radnika godišnje u građevinarstvu, šumarstvu i preradi drveta gube živote u „nezgodama“ koje se u potpunosti mogu spriječiti.

Sindikati svijeta, uključujući i članove BWI su odlučni da nešto poduzmu po tom pitanju. Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH će se također pridružiti ovoj kampanji.

Adekvatni rezultati će biti postignuti kada sindikati i uprave budu sarađivali na zajedničkim pitanjima u oblasti zdravlja i bezbjednosti na radu sa ciljem da imamo radna mjesta bez smrtnih slučajeva i područja rada gdje su rizici od profesionalnih bolesti i nezgoda predmet intezivnih mjera upozoravanja i prevencije.

U sjećanje na naše članove i druge radnike koji su preminuli, mi smo se posvetili našem cilju, a to je da Međunarodna organizacija rada (MOR) prizna pravo na zdrava i bezbjedna radna mjesta kao osnovno pravo radnika. Globalni koncenzus za takvu promjenu će ohrabriti nadležne da primjene odgovarajuće standarde u oblasti zdravlja i bezbjednosti na radu i obeshrabriti one države i kompanije koje žele postići konkurentnost na tržištu baziranu na lošim uslovima i praksama.

To ćemo postići kolektivnim akcijama i drugim inicijativama na ovaj dan, kao i u toku sedmice u kojoj se obilježava Svjetski dan zaštite na radu.

Šta možemo učiniti?

1. Prikupljati potpise za Deklaraciju o zdravim i bezbjednim radnim mjestima. Potpisi se prikupljaju kod poslodavaca, organizacija poslodavaca i vladinih institucija.
2. Održati zajedničke aktivnosti na radnom mjestu na kojem je poslodavac već potpisao Deklaraciju.
3. Distribuirati BWI-jeve postere i pamflete o bezbjednosti i zdravlju na radu (BZR) kao osnovnom pravu radnika.
4. Održavati obuke o korištenju bezbjednosne opreme, te realizovati odgovarajuće treninge i seminare na radnim mjestima.
5. Posjećivati radna mjesta i vršiti inspekcije po pitanju bezbjednosti i zdravlja na radu.
6. Koordinirati masovne skupove i demonstracije ispred kompanija u cilju protesta protiv opasnih uslova na radu i loše statistike bezbjednosti.
7. Održavati komemorativne skupove za one koji su izgubili živote ili su povrijeđeni na radu.

U toku ove sedmice aktivizma aktivnosti će biti dokumentovane fotografijama, videima, saopćenjima za štampu i objavama na socijalnim mrežama uz korištenje hashtag-oznake: #IWMD2022

Foto-galerija: Kampanji su se, između ostalih, pridružili i radnici JP “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde i Jadrina d.o.o. Gračanica