DONESEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO

10.05.2022. | Novosti, Vijesti

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici od 9.5.2022. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama Kantona Sarajevo.

U obrazloženju novog zakona se navodi da su Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo krenuli u izmjenu ovog zakona kako bi osim ukidanja nameta privrednicima, između ostalog, zaustavili i bjesomučno iskorištavanje šuma i gradnju puteva u predizborne svrhe, omogućili efikasniju zaštite šuma i šumskog zemjišta i realizaciju projekata koji će unaprijediti razvoj šumskog biodiverziteta, ali i osavremenjivanje i razvoj poslovanja preduzeća „Sarajevo-šume te utjecali na poboljšanje poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo.

Jedna od novina ovog zakona je i prelazak čuvara šuma iz Uprave za šumarstvo u Kantonalno javno preduzeće „Sarajevo-šume” što je, kako je istakao ministar, između ostalog neophodno i zbog činjenice da je praksa pokazala da neposredno čuvanje šume koje je do sad bilo u nadležnosti Ministarstva privrede, odnosno Uprave za šumarstvo mora biti u nadležnosti KJP ‘Sarajevo-šuma’ d.o.o. kao korisnika šuma.

Istaknuto je i da je u federalnom prijedlogu Zakona o šumama ponuđeno isto rješenje, odnosno da čuvanje šuma bude u nadležnosti korisnika šuma, te da je ovo rješenje nedvosmislen stav šumarske nauke, struke i prakse.

„Smatramo da će se prenošenjem nadležnosti čuvanja šuma na korisnika šuma obezbjediti adekvatnije čuvanje šuma putem organizovane čuvarske službe, a ne da čuvanje šuma obezbjeđuje Ministarstvo privrede putem Uprave za šumarstvo, a da pri tom preduzeće šumskim resursom gospodari bez ikakve odgovornosti u pogledu čuvanja šume od bespravnih sječa i drugih bespravnih radnji“, pojasnio je ministar Delić.

U osnovi, novim zakonom se unapređuje zaštita šuma i šumskog zemljišta kroz praktičniju organizaciju zaštite šuma i rigorozniju kaznenu politiku za prekršioce zakona.

Više o novom zakonu pročitajte na: Skupština KS donijela Zakon o šumama Kantona Sarajevo, privrednicima ukinut parafiskalni namet za općekorisne funkcije šuma