PREDSTAVNICI SINDIKATA SA PODRUČJA ZDK I TK ODRŽALI RADNI SASTANAK

17.06.2022. | Novosti, Vijesti

Predstavnici sindikalnih podružnica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH sa područja Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona održali su 2. juna 2022. godine zajednički radni sastanak u Lukavcu, na kojem je bilo 28 učesnika.

Sastanak je organizovala Centrala SSŠPDP BIH u koordinaciji sa predsjednicima kantonalnih odobora ZDK i TK, a isti je podržan od strane BWI-ja.

Na sastanku su sumirane aktivnosti Sindikata u proteklom periodu te je navedeno koje aktivnosti Sindikat vodi od početka ove godine, odnosno šta je planirano da se uradi do kraja godine. Naročito je istaknut problem dramatičnog i drastičnog povećanja troškova života te nedostatak radne snage. Iako je početkom godine, na temelju kolektivnih ugovora (granskih i pojedinačnih) došlo do povećanja osnovice za obračun plaća radnika, u samim sektorima nema značajnih promjena, s obzirom na inflatorni šok, koji je zahvatio BiH s početkom godine i koji traje i dalje. U vezi s tim, Sindikat je početkom ove godine angažovao stručnjaka iz oblasti ekonomije koji je sačinio “Analizu kretanja cijena i uticaj kretanja cijena na dohodak radnika”. Analiza je urađena u drugoj polovini marta 2022. godine i poslužila je kao osnov za upućivanje zahtjeva poslodavcima za povećanje plaća shodno porastu troškova života. Dio poslodavaca je izvršio usklađivanje plaća radnika ali su i dalje ukupna primanja radnika nedovoljna s obzirom da su troškovi života u stalnom porastu. Istaknut je problem stalnog odliva radne snage iz BIH i nedostatak kvalifikovane radne snage u sektorima šumarstva, drvne i papirne industrije, a što je karakteristično i za javna i privatna preduzeća. Obučena i kvalifikovana radna snaga ne prijavljuje se na konkurse, a zbog niskih plaća jako je teško zadržati dobrog radnika. Drvoprerađivaći i dalje imaju problem nedostatka sirovine, što dalje otežava njihov rad i poslovanje.

Predstavnici Sindikata upoznati su sa novijim zakonskim rješenjima koji su bitni za radnike. Učešće advokatice Jasmine Cero, koja je govorila o Zakonu o mirnom rješavanju sporova, iskorišteno je i za postavljanje pitanja u vezi sa aktuelnom problematikom radnika u kompanijama te o načinu postupanja sindikata u konkretnim slučajevima i situacijama. Govorilo se i o značaju Zakona o zaštiti na radu, a predstavnici sindikata naročito su iskazali interes za prezentovanje izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te pravima osiguranika u skladu sa novim izmjenama Zakona.

Na sastanku su dogovorene aktivnosti Sindikata JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići kojem predstoji pregovaranje novog kolektivnog ugovora.

Sastanku su prisustvovali predsjednica Nadzornog odbora i Statutarne komisije. Iako je Centrala u martu ove godine svim podružnicama dostavila pisanu informaciju sa uputama za postupanje u cilju transparentnog rada i djelovanja, predsjednica Nadzornog odbora Amila Spahić ponovo je ukazala na obavezu održavanja godišnjih izvještajnih skupština u podružnicama i redovnog informisanja članstva i rada.

Na kraju sastanka predsjednica SSŠPDP BIH ukazala je na značaj blagovremenog informisanja članstva u podružnicama i redovnog kontakta predstavnika sindikata sa članstvom na terenu. Sindikat ima pravnu službu koja je uvijek na raspolaganju predstavnicima podružnica i članstvu.