STUPIO NA SNAGU PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

22.07.2022. | Novosti, Vijesti

Izmjenama Pravilnika stvoreni su uvjeti za neoporezivu isplatu 1.080 KM pomoći radnicima, shodno članu 19. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen u “Službenim novinama FBiH”, broj 57/22 od 20.07.2022. godine i stupio na snagu 21.7.2022. godine.

Također, izmjenom Pravilnika smanjeno je i porezno opterećenje za porezne obveznike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, na način da će u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika , tj.21.7.2022. do 31.12.2022. godine, plaćati porez u visini od 50% propisanog iznosa.

Dakle, porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, porez na dohodak plaćaju u sljedećim mjesečnim iznosima:

a) obveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez zapošljavanja drugih lica 70,00 KM , plaćaju u iznosu od 35,00 KM;

b) obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 30,00 KM, plaćaju u znosu od 15,00 KM;

c) obveznici koji obavljaju prijevoz putnika samo sa jednim sredstvom prijevoza 50,00 KM, plaćaju u iznosu od 25,00 KM),

d) obveznici koji obavljaju prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 80,00 KM, plaćaju u iznosu od 40,00 KM) i

e) obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice 70,00 KM, plaćaju u iznosu od 35,00 KM.

Tekst pravilnika možete pročitati na ovoj web-stranici, pod sljedećim linkom: https://ssspdp.ba/wp-content/uploads/2022/07/PRAVILNIK-O-DOPUNAMA-PRAVILNIKA-O-PRIMJENI-ZAKONA-O-POREZU-NA-DOHODAK.pdf