SAOPĆENJE ZA JAVNOST SA SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SSŠPDPBIH: STANJE U REALNOM SEKTORU ALARMANTNO, NI POVEĆANJE PLAĆA NIJE DOVOLJNO ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT RADNIKA

29.07.2022. | Novosti, Vijesti

Sarajevo, 29. jula 2022. godine 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

(Stanje u realnom sektoru alarmantno, nedostatak radnika, povećane plaće nisu dovoljne za dostojanstven život radnika)

Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH na sjednici održanoj u Sarajevu, 28.7.2022. godine razmatrao je aktualnu situaciju u realnom sektoru sa posebnim osvrtom na sektore šumarstva, prerade drveta, proizvodnje namještaja i prerade i proizvodnje papira u Federaciji BiH, koja je zabrinjavajuća sa više aspekata, a korišteni su i podaci “Analize kretanja cijena u BiH i uticaj kretanja na dohodak radnika u periodu oktobar 2021 – maj 2022. godine sa posebnim osvrtom na sektore šumarstva, prerade drveta i papira”, pripremljene od strane stručnih lica. 

Konstatovano je da je stanje generalno u realnom sektoru alarmantno te, da se radnici ovih sektora nalaze na granici dostojanstvenog života zbog značajnog povećanja troškova života od oktobra prošle godine koje ne prati adekvatno povećanje plaća radnika. Svakodnevno povećanje troškova života “guta” ranije povećane i usklađene plaće u sektorima, a sve dodatno usložnjava nedostatak radne snage i stalni odliv kvalifikovanih radnika, prisutan prekarni rad i dr.

Sindikat je u protekloj i ovoj godini kroz Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH i pojedinačne kolektivne ugovore u šumsko-privrednim društvima uspio obezbijediti usklađivanje plaća i naknada radnicima. U sedam mjeseci 2022. godine zaključeni su kolektivni ugovori u četiri šumsko-privredna društva kojim su značajno unaprijeđena prava radnika te osigurano proširenje primjene Kolektivnog ugovora za drvnu i papirnu industriju u Federaciji BiH. 

Međutim, bez obzira na uložene napore u cilju unapređenja prava radnika, galopirajućim povećanjem cijena osnovnih životnih namirnica i ukupnih troškova života povećanje plaća je neosjetno, a  plaće su nedovoljne za dostojanstven život većine radnika i njihovih porodica. Dostojanstven život ne mogu obezbijediti ni radnici čija je plaća u visini prosječne plaće na nivou Federacije BiH, a oni koji imaju manje plaće od prosječne plaće ne mogu pokriti ni trećinu  troškova četveročlane porodice. 

Odgovorne institucije kasne u donošenju adekvatnih programa pomoći radnicima, ili su isti nedovoljni i pro forme radi. Uredbom Vlade FBiH o isplati jednokratne novčane pomoći daje se mogućnost, ali ne stvara obaveza poslodavcima, da radnicima isplate jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do 1.080 KM. Treba imati u vidu, da nisu svi poslodavci u mogućnosti isplatiti navedeni iznos pomoći, dio poslodavaca nije u mogućnosti pomoć isplatiti u jednokratnom iznosu odmah, a Uredba nije precizirala sam način isplate navedene pomoći, pa je dilema da li poslodavac pomoć može isplatiti u više davanja, ili samo u jednom iznosu do kraja ove godine, što otežava provođenje ove mjere. 

Probleme u sektorima šumarstva, drvne i papirne industrije dodatno usložnjava nedostatak radne snage i to proizvodnih radnika (sjekači, traktoristi, tapetari, montažeri i dr.). Mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, pa se nedovoljno proizvodnih radnika javlja na oglase za posao, tako da se određeni proizvodni procesi kako u javnim, tako i u privatnim kompanijama dovode u pitanje. Iako je vidan nedostatak radnika, još uvijek je prisutan prekarni rad. I dalje se radnici u kompanijama (javnim i privatnim) angažuju po osnovu ugovora na određeno vrijeme uz prekide, pa radnici iste poslove po ugovorima na određeno vrijeme rade preko 10 godina. Ovi radnici pate od neizvjesnosti u životu bez predvidljivosti ili sigurnosti, što utiče na njihovo materijalno ili psihološko stanje. Uz to se dodaju i loši uvjeti rada bez adekvatnih nadzora nadležnih inspekcija. Veći broj poslodavaca nije iskazao osjetljivost u pogledu provođenja adekvatnih mjera u uvjetima visokih temperatura za rad na otvorenom i u zatvorenim prostorima. Izostaju potrebne kontrole inspekcija rada i zaštite na radu u cilju prevencije i suzbijanja određenih neželjenih posljedica za radnike na radu i u vezi sa radom. Nedostaju tačne i redovne informacije o uvjetima rada i zaštiti radnika na radu kod poslodavca, broju povrijeđenih radnika i smrtnim slučajevima, koji se nažalost vješto zataškavaju. 

Nedostatak radnika u šumarstvu odražava se i na procese rada u kompanijama u drvnoj i papirnoj industriji. Kompanije iz ovih sektora suočene su sa nedostatkom sirovine što usporava dalje procese. Kompanija “Natron-Hayat” d.o.o. Maglaj ponovo je suočena sa problemom redovnog snabdijevanja sirovinom na koji način su ozbiljno dovedeni u pitanje dalji opstanak kompanije i 900 radnih mjesta, te egzistencija isto toliko porodica. Iako je kompanija “Natron-Hayat” d.o.o. Maglaj jedna od vodećih kompanija, među prvih 20 u Bosni i Hercegovini, nema dovoljne podrške od strane nadležnih institucija vlasti.

Glavni odbor Sindikata je na jučerašnjoj sjednici donio zaključke u pogledu globalnog djelovanja sindikata prema institucijama vlasti te zaključke u pogledu daljih aktivnosti u okviru dijaloga sa poslodavcima i donošenja adekvatnih mjera za prevazilaženje trenutnog stanja, osiguranja dostojanstva radnika na radu i njihovih primanja te unapređenja prava radnika u narednom periodu.

 Glavni odbor je podržao prijedlog za održavanje protesta sindikata u septembru 2022. godine sa stavom da najniža plaća radnika ne može biti niža od prosječne plaće u Federaciji BiH.

S tim u vezi se od Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada te drugih institucija zahtijeva hitno poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera u cilju stvaranja okvira za povećanje plaća i drugih prava radnika, te donošenje programa kojima će se radnicima i njihovim porodicama osigurati život dostojan čovjeka, stvoriti sigurno socijalno okruženje i motivirati radnici da ostanu u Bosni i Hercegovini.  Apeluje se na nadležne inspekcije, da pojačaju i redovno vrše nadzore u cilju prevencije i obezbjeđenja sigurnog radnog okruženja i zdravlja radnika generalno, ali i za vrijeme nepovoljnih vremenskih uslova u realnom sektoru.

PREDSJEDNIK 

Lejla Ćatić