SEKRETAR ZA OBRAZOVANJE BWI, JASMIN REDŽEPOVIĆ, U RAZGOVORU SA PREDSJEDNICOM SSŠPDPBIH: SINDIKAT MORA UVIJEK BITI PRISUTAN NA TERENU

02.08.2022. | Novosti, Vijesti

Sekretar za obrazovanje Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) Jasmin Redžepović je 27.7.2022. godine posjetio Centralu Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH i razgovarao sa predsjednicom Lejlom Ćatić o aktuelnim pitanjima i problemima članstva ovog sindikata.

Predsjednica ga je informisala o realizaciji planiranih zadataka u prvih šest mjeseci 2022. godine, kao i o planovima za naredni period. Ukazala je na probleme sa kojima se suočavaju radnici u Federaciji BiH, a to su izrazito niske plaće koje su nedovoljne za dostajanstven život radnika, te još uvijek značajno prisutan prekarni rad, gdje imamo primjere da radnici, uz prekide, dugo vremena rade po ugovoru o radu na određeno vrijeme, a neki od njih i po 10 i više godina, nedovoljna saradnja nadležnih inspekcija sa sindikatima, ograničeno djelovanje inspekcija na terenu, problem nabavke zaštitne opreme (po Zakonu o javnim nabavkama), te loš kvalitet opreme, sve veći problem nedostatka radne snage koja odlazi iz BiH i druge teme. Pritom je naglašeno da su isti problemi prisutni i u privatnom i u javnom sektoru.

Predsjednica je naročito ukazala na značaj zaključivanja kolektivnih ugovora, granskih i pojedinačnih, kojima se osiguravaju veća prava radnika od prava utvrđenih Zakonom o radu i drugim propisima. Ukazano je i na potrebu za pojačanim obilascima radnika i međusobnim povezivanjima članstva u cilju razmjene informacija i iskustava, kako bi se bolje djelovalo i odgovorilo na svakodnevne izazove.

Razgovaralo se i o održavanju Kongresa BWI-ja planiranog za oktobar u Španiji, te o trenutnim aktivnostima ove međunarodne organizacije. Jasmin Redžepović je upoznao predsjednicu sa aktivnostima BWI-ja u vezi sa održavanjem predstojećeg kongresa. Razmjenjena su i mišljenja u pogledu globalnog djelovanja sindikalnog pokreta i rada sindikata u regiji, ali i šire. Tematizirani su brojni problemi sa kojima se sindikati suočavaju, pri čemu je ukazano i na pozitivna iskustva u radu pojedinih sindikata. Istaknuto je da sindikat mora biti prisutan na terenu među radnicima. Na kraju je zaključeno da je moguće na adekvatan način analizirati probleme, izazove i utvrđivati smjernice za rad sindikata u narednom periodu te na osnovu toga valjano djelovati, samo ako se razgovara sa radnicima te ako se upoznaje s uvjetima njihovog rada na radnom mjestu i iz prve ruke čuju njihovi problemi.