SASTANCI UPRAVE I SINDIKATA JP ŠUME TUZLANSKOG KANTONA D.D. KLADANJ: TRENUTNA KRIZA ZAHTIJEVA STALNI ANGAŽMAN

08.08.2022. | Novosti, Vijesti

U posljednjem periodu održana su dva sastanka Uprave i Sindikalnog odbora JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj. Na prvom sastanku, održanom 30.6., Sindikat je tražio povećanje plaća i naknada shodno porastu indeksa potrošačkih cijena u BiH, te ukazao na teškoće i izazove sa kojima se susreću radnici tog preduzeća. Uprava je predstavila aktuelnu situaciju u Društvu te informisala Sindikat o aktivnostima koje su poduzeli i realizovali u ovoj godini, u periodu od njihovog imenovanja do danas. Direktor Društva je naglasio da je situacija teška i da se intenzivno radi na prevazilaženju dugogodišnjih problema koji su Društvo doveli do krize poslovanja. Istaknuto je da je, shodno rezultatima, moguće samo djelimično udovoljiti zahtjevima Sindikata.

Dogovorena je isplata naknade za vjerski praznik, te je zaključeno da se zajedničkim naporima Uprave, Sindikata i radnika pokuša uraditi više. Potrebno je zajednički raditi na izgradnji boljih odnosa i poslovnog ambijenta i pronaći adekvatna rješenja u prevazilaženju dugogodišnjih problema i unaprjeđenju poslovanja Društva. Dogovoreno je da se novi zajednicki sastanak održi za mjesec dana i da će se na njemu razmatrati i drugi zahtjevi Sindikata, prije svega linearno povećanje plaća i toplog obroka.

Drugi zajednički sastanak održan je 03.8. u direkciji Društva. Tema sastanka bila je unaprjeđenje rada Društva i povećanje plaća i naknada. Uprava je predstavila pokazatelje rezultata rada za prethodni period. Dogovoreno je povećanje toplog obroka. Prisutni su informisani da je trenutno u izradi novi pravilnik o radu kojim se trebaju unaprijediti prava radnika, a krajem godine uprava i sindikat otvorit će dijalog za zaključivanje novog pojedinačnog kolektivnog ugovora. S obzirom da je situacija u Društvu kompleksna, dogovoreno je da će Uprava i Sindikat najmanje jednom mjesečno analizirati stavke i da će na temelju postignutih rezultata vršiti povećanje materijalnih prava. Također je zaključeno da će Uprava i Sindikat najmanje jednom mjesecno razmatrati stanje u Društvu, s ciljem unaprjeđenja prava radnika i povećanja njihovih materijalnih prava.

Na oba sastanka prisustvovala je predsjednica SSŠPDP BiH Lejla Ćatić.