SASTANAK SINDIKALNOG ODBORA ŠPD “UNSKO SANSKE ŠUME”: TRAŽIMO USKLAĐIVANJE PLAĆA PREMA PORASTU INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

14.09.2022. | Novosti, Vijesti

U Bosanskoj Krupi je 9.9.2022. godine održan sastanak Sindikalnog odbora ŠPD “Unsko-Sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Na jednom dijelu sastanka prisustvovao je i direktor Društva Šerif Kaljiković koji je upoznao Sindikat sa finansijskim rezultatima poslovanja i njihovim uticajem na ekonomski i socijalni položaj radnika. Sindikat je predstavio stanje i zahtjeve radnika te zatražio od Uprave ponovno usklađivanje primanja radnika prema porastu indeksa potrošačkih cijena, ukazujući na činjenicu galopirajuće inflacije u BiH. Istaknuto je da, prema zadnjim podacima Agencije za statistiku BiH, indeks potrošačkih cijena za juli ove godine u BiH iznosi 16,7%. Osim toga, sindikat je tražio i isplatu pomoći u maksimalnom neoporezivom iznosu, u skladu sa Uredbom Vlade FBiH.

Sindikalni odbor je na sastanku donio više zaključaka vezanih za dalji rad i djelovanje. Prioritet je usklađivanje primanja radnika sa troškovima života, što se treba realizovati najkasnije do kraja septembra.
Jedan od zaključaka Sindikalnog odbora je i upućivanje apela Vijeću ministara BiH da ne produži Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine.

Sindikalni odbor je upozorio da eventualno donošenje nove odluke od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojom se produžava primjena ranije Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine do kraja godine, a čija primjena ističe 21.9.2022. god., može dovesti u pitanje rad ovog šumsko-privrednog društva, a time i status više od 800 radnika.

S obzirom da je prethodom Odlukom zabranjen samo izvoz, ali ne i uvoz drvnih sortimenata u Bosnu i Hercegovinu, ocijenjeno je da Odluka nije dala željene rezultate, već naprotiv, rezultirala je lagerovanjem ogrijevnog drveta i proizvoda od drveta, što dalje negativno utiče kako na poslovanje ovog Društva, tako i, po našem ubjeđenju, na poslovanje većine drvoprerađivača.

Tromjesečna zabrana izvoza peleta i ogrijevnog drveta je kontraproduktivna i nije imala za rezultat smanjenje cijena ovih proizvoda na domaćem tržištu, tako da je prodaja ogrijevnog drveta bila značajno slabija.

Sektor šumarstva ima resurse i potencijal da podmiri potrebe domaćeg tržišta, ali mora imati i mogućnost plasmana dijela proizvoda na strana tržišta, u protivnom će ovaj sektor imati više štete nego koristi od ishitrenih odluka.

Dogovorena je i zajednička posjeta sindikalnih predstavnika i direktora organizacionim dijelovima Društva, radi upoznavanja radnika sa situacijom i razmjene informacija.

Sastanku su prisustvovali predsjednica SSŠPDPBiH i predsjednik kantonalnog odbora Unsko-sanskog kantona.