PARLAMENT FBIH USVOJIO NACRT ZAKONA O MINIMALNOJ PLATI: DA LI JE NOVI ZAKON PRAVO RJEŠENJE ZA ZAŠTITU RADNIKA?

05.10.2022. | Novosti, Vijesti

Prema vijestima koje prenosi portal N1, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je 5. okt. 2022. god. usvojio Nacrt zakona o minimalnoj plati u FBiH kojim je učinjen jedan korak ka minimalnoj plati od 1.000 KM.

“Predstavnički dom smatra da ovaj Nacrt može poslužiti kao osnova za izradu zakona i zadužuje predlagača da uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije koje su dostavljene ili će biti dostavljene”, rekao je predsjedavajući Mirsad Zaimović.

Nacrt zakona je usvojen sa 65 glasova za i sa 1. suzdržanim, a rasprava o istom će trajati 90 dana.

U Nacrtu zakona o minimalnoj plati, u članu 4, definisan je obračun minimalne plate tako što je osnovica za utvrđivanje minimalne plate prosječna bruto plata u Federaciji BiH za mjesec decembar 2020. godine, prema zvaničnom podatku Federalnog zavoda za statistiku, u iznosu 1532 KM bruto (993 KM neto).

Nadalje, u članu 5. Nacrta zakona je definisano da u 2023. godini minimalna bruto plata ne bi mogla biti manja od 90 posto iznosa od gore spomenute osnovice za utvrđivanje, odnosno 90 posto od 1532 KM, što bi u neto iznosu bilo oko 1000 KM.

“Za 2024. godinu najmanje 100 posto osnovice iz člana 4. ovog Zakona”, stoji u Nacrtu zakona o minimalnoj plati.

U članu 6. ovog Nacrta stoji da će se minimalna plata od 2025. godine utvrđivati na osnovu kretanja indeksa potrošačkih cijena, ukupnog kretanja plaća i bruto društvenog proizvoda, piše Buka.

Nacrt ovog zakona je Parlamentu FBiH još prije godinu dana dostavilo 11 klubova zastupnika.

Da li je ova odluka pravo rješenje za zaštitu radnika od osiromašenja, ostaje da se vidi, jer je činjenica da su građani Bosne i Hercegovine u toku ove godine pretrpjeli nekoliko talasa vrtoglavog rasta cijena životnih troškova, a jasno je i da će se trend rasta cijena nastaviti i u idućem periodu, te je upitno da li će se ovakvim zakonskim rješenjima moći istinski sanirati posljedice trenutne krize.