SVJETSKI DAN DOSTOJANSTVENOG RADA – POŠTUJMO RADNIKE I RADNICE!

07.10.2022. | Novosti, Vijesti

Dana 7. oktobra/listopada, obilježava se Svjetski dan dostojanstvenog rada. Tog dana radnici širom svijeta obilježavaju ovaj dan kao simbol borbe za sigurnost radnog mjesta, redovne plate, zdravstvenu, socijalnu i penzijsko-invalidsku zaštitu, mogućnost organizovanja u sindikate radi zaštite svojih interesa, te borbe za istinsko uključivanje u socijalni dijalog.

Međunarodna organizacija rada dostojanstven rad definiše kao produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva.

Kako bi rad radnika i radnica bio dostojanstven mora:

– biti pošteno plaćen

–  garantovati siguran oblik zaposlenja i sigurne uvjete rada

–  omogućiti jednake prilike i uvjete za sve

–  uključivati socijalnu zaštitu radnika i njihovih porodica

–  omogućiti radnicama i radnicima slobodu govora o izazovima na radnom mjestu i kritički osvrt

–  omogućiti radnicima da se udružuju i pristupaju sindikatima 

– omogućiti radnicima da brane svoja prava na kolektivno pregovaranje

– nuditi prilike za lični razvoj i socijalnu integraciju radnika

Radnici i radnice u Bosni i Hercegovini i ovaj 7. oktobar, kao i prethodnih godina, dočekuju u zemlji bez dostojanstvenog rada, u zemlji u kojoj ljudi svakodnevno ostaju bez posla. Sve je veći broj onih koji za svoj rad ne primaju plaću ili primaju plaću od koje ne mogu zadovoljiti ni trećinu svojih potreba i potreba svoje porodice, socijalni dijalog je na veoma niskom nivou, prekarni rad u ekspanziji, a na sceni je egzodus radno sposobnih ljudi u zemlje Evrope i svijeta. Još uvijek smo plodno tlo za sve one koji žele kršiti ljudska i radnička prava. Živimo u zemlji u kojoj još uvijek cvjeta rad „na crno“, u kojoj radnici nemaju zdravstvenu zaštitu i rade subotama i nedjeljama bez naknade i kojima radni dan traje i po 12 sati i više.

Radnici i radnice udruženi u sindikate mogu obezbijediti da se ova situacija promijeni u korist radnika. Bolja organizacija, odlučnost i zajednički rad kroz izgradnju socijalnog dijaloga trebaju i moraju rezultirati određenim rješenjima.

Predstavnici Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH su u redovnom kontaktu sa svojim članstvom. Rad sa radnicima daje najbolja saznanja o stvarnom stanju radnika i potrebama kao i pravcima djelovanja Sindikata.

Moramo biti odlučni u svojoj borbi za dostojanstven rad, koji će u konačnici omogućiti i dostojanstven život radnika i radnica!

Posjeta RJ Gajevi KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, 5.7.2022.