POSJETA PREDSTAVNIKA SINDIKATA INDUSTRIJE I ENERGETIKE NORVEŠKE NAŠEM SINDIKATU

08.10.2022. | Novosti, Vijesti

U posjeti SSŠPDP BIH nedavno je boravio Ole Kristian Paulsen, predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške. Cilj ove posjete je bila razmjena iskustava i nastavak saradnje dva sindikata u narednom periodu, nakon okočanja pandemije COVID-a 19. Pritom su analizirani rezultati ranijih projektnih aktivnosti, a naročito projekti koji su sprovedeni u toku pandemije. Sindikat industrije i energetike Norveške u proteklim godinama podržao je značajne projekte SSŠPDP BIH, koji su doprinijeli razvoju sindikata i unapređenju njegovog rada, na čemu je rukovodstvo i članstvo ovog Sindikata posebno zahvalno.


SSŠPDP BIH je predstavio svoj plan rada nakon održanog Kongresa, te je ukazano na prioritetne zadatke Sindikata u narednom periodu. Sve aktivnosti usmjerene su isključivo na unapređenje prava radnika i radnica, članova Sindikata, kroz različite aktivnosti i aspekte djelovanja. U toku sastanka istaknut je značaj socijalnog dijaloga i potreba njegovog daljeg unapređenja na svim nivoima. Ukazano je i na poteškoće u radu sindikata u trenutnim društvenim uvjetima u BiH. Sindikat industrije i energetike Norveške je podržao sveukupni rad SSŠPDP BIH, te je dogovoreno dalje zajedničko djelovanje i mogući projekti u narednom periodu.