SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNE KONFEDERACIJE RADNIKA U GRAĐEVINARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI (BWI): SVJETSKO FUDBALSKO PRVENSTVO U KATARU I BORBA ZA DOSTOJANSTVEN RAD: UŽASAVAJUĆA ŠUTNJA O TEMI BUDUĆNOST I PRAVA RADNIKA-MIGRANATA

20.11.2022. | Novosti, Vijesti

U sklopu učešća u globalnim kampanjama svoje krovne organizacije, Međunarodne konfederacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH prenosi sljedeće saopštenje:

Nakon više od decenije kampanje za dostojanstven rad u vezi sa organizacijom Svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru 2022. god., dva dana prije početka ovog međunarodnog turnira, Međunarodna konfederacija radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) u okviru svog saopštenja želi naglasiti da je postignut napredak u ispunjenju obećanja u vezi sa obezbjeđenjem dostojanstvenog rada za migrantske radnike i apelima upućenim katarskim vlastima cilju jačanja prava ove populacije, te apelima za uspostavu centra za migrantske radnike koji bi omogućio da migrantski radnici dobiju pravo glasa pri određivanju vlastite sudbine. To je teret zadatka koji snosi Katar i ostatak svijeta te problematika koja će trajati i u godinama nakon samog prvenstva. Međutim, do današnjeg dana nema naznaka da je na ovom planu došlo do istinski trajnih promjena.

BWI je sve do 2016. godine „pokazivao crveni karton“ u vezi sa kampanjom FIFA-a za organizaciju prvenstva u Kataru. Ova praksa je promijenjena nakon što su uloženi odgovarajući napori i uspostavljen dijalog sa katarskim vlastima te nakon što je kroz partnerstvo sa Vrhovnim komitetom za organizaciju i baštinu svjetskog prvenstva (Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC)) ostvarena saradnja u oblasti stvaranja standarda dostojanstvenog rada na građevinskim projektima u sklopu organizacije svjetskog prvenstva, pri čemu su djelatnici BWI-ja dobili priliku da rade na terenu.

FIFA je usvojila politiku poštivanja ljudskih prava, a BWI je dobio mogućnost da ima svoje predstavnike u odgovarajućem organu za nadzor napretka u pomenutoj oblasti. U sklopu navedene politike FIFA naglašava svoju posvećenost poštivanju svih međunarodno priznatih ljudskih prava i promovisanju njihove zaštite. To uključuje podršku, pridruživanje i održavanje reformnog procesa te omogućavanje daljnjih napredaka u zaštiti ljudskih prava migrantskih radnika u Kataru u periodu prije i poslije 2022. godine. Međutim, FIFA-ina posvećenost ljudskim pravima više ne predstavlja prioritet u onoj mjeri koju je predstavljala u trenutku kada su usvajane smjernice i strategije u pomenutoj oblasti. Činjenica je da postoji temeljni sukob između politike borbe za ljudska prava i pristupa problemima po principu „biznis kao i obično“.

BWI je više puta odao priznanje za napretke koje je katar ostvario po pitanju zakonske regulative iz oblasti rada.Međutim, potrebno je izvršiti daljnja poboljšanja u području implementacije, inspekcije i sprovedbe propisa o zaštiti radnika. Uprkos promjenama zakonske regulative, bwi je u svom radu sa migrantskim radnicima kod brojnih poslodavaca uočio primjere kršenja zakona i ljudskih prava te praksi nepravednog postupanja koje su trebale biti ukinute u sklopu najavljivanih reformi. Postoje ozbiljni propusti, ali primjeri saradnje između BWI-ja i katarskih vlasti koji su služili kao temelj za uspostavu reformskog procesa. Imajući u vidu probleme, ali pozitivnu tradiciju saradnje, BWI je mišljenja da je u cilju održivih reformi veoma važno postići sporazum prije završetka svjetskog prvenstva u sljedećim oblastima:

Uspostava i priznanje centra za migrantske radnike kako bi se održao napredak i kontinuitet napora u borbi za njihova prava te kao podrška radnicima da razviju svoje kapacitete, upoznaju svoja prava predviđena katarskim zakonskim propisima, preuzmu rukovodeće pozicije u svojim oblastima te razviju i druge vještine. Ideja centra je dobila podršku globalne fudbalske zajednice i mnogobrojnih organizacija za borbu za ljudska prava.

– Konsolidacija i implementacija napredaka postignutih od strane SC-a po pitanju zdravstvenih standarda i standarda bezbjednosti na radu u sklopu građevinskih projekata poduzetih u okviru priprema za svjetsko prvenstvo te njihovo proširenje na cjelokupni građevinski sektor u Kataru.

Efektivna implementacija zajedničkog memoranduma o razumijevanju zaključenog između BWI-ja i katarskog ministarstva rada u cilju poštivanja i implementacije reformi u oblasti rada, podizanja svijesti, edukacije, primjene odgovarajućih postupaka ulaganja pritužbi od strane radnika na neodgovarajuće uslove na radu i uspostavljanje institucije Foruma za lidere radničkih zajednica koji bi predstavljao organizovani glas zajednica migrantskih radnika u Kataru. Za žaljenje je činjenica da na početku svjetskog prvenstva BWI još uvijek nije dobio odgovor niti su poduzete bilo kakve pozitivne inicijative po gore pomenutim pitanjima. Umjesto toga suočavamo se sa užasavajućom šutnjom.

Fudbalskim rječnikom rečeno, migrantski radnici igraju produžetke, a rezultat se još uvijek ne zna. 18. decembra će svjetsko prvenstvo biti završeno, a navijači će se vratiti svojim kućama.

Ali migrantski radnici će ostati. Oni će nastaviti da grade i vrše ostale aktivnosti koje će doprinositi napretku i prosperitetu Katara.

BWI će nastaviti pružati podršku migrantskim radnicima u Kataru i nakon završetka Svjetskog prevenstva 2022. godine, sve dok njihova ljudska prava ne budu u potpunosti ostvarena, zaštićena i poštovana.