SARADNJA SA SINDIKATOM INDUSTRIJE I ENERGETIKE NORVEŠKE BIT ĆE NASTAVLJENA I U OVOJ GODINI

08.04.2023. | Novosti, Vijesti

U posjeti SSŠPDP BIH 14 i 15. marta 2023. godine boravio je međunarodni predstavnik Sindikata industrije i energetike Norveške, Ole Kristan Paulsen.

Razgovaralo se o saradnji dva sindikata u narednom periodu. Predstavnici dva sindikata definisali su ciljeve rada i aktivnosti u tekućoj godini. Konkretiziranjem plana djelovanja dogovoreno je da realizacija istog počinje u junu sastankom predstavnika socijalnih partnera iz sektora šumarstva, drvne i papirne industrije Norveške i BiH. Cilj ovog sastanka svakako predstavlja razvoj saradnje između predstavnika poslodavaca i sindikata, ali uključuje i učešće drugih interesnih grupa koje će biti pozvani na radni sastanak.

Sindikat Norveške i ove godine dat će svoju podršku radu SSŠPDP BIH koji je svoje djelovanje u proteklim godinama značajno unaprijedio uvođenjem nove prakse rada i inovativnog pristupa radu. Planirano je da se dobra praksa iz prethodnih godina nastavi, što naročito važi za nastavak aktivnosti iz 2022. godine. Prioritet će se dati radu sa članstvom na terenu kroz posjete radilištima, fabrikama i dr., kolektivnom pregovaranju i unapređenju prava radnika kroz kolektivne ugovore, obezbjeđenje sigurnog rada i povećano učešće sindikata u sferi zaštite i sigurnosti na radu na svim nivoima.

Posebno pitanje predstavlja animiranje mladih i žena i njihov aktivan rad u sindikatu, pružanje pravne pomoći članstvu kroz formiranje mreže pravne pomoći, te regrutovanje novog članstva. U vezi sa aktivnostima koje počinju u junu dogovoreno je da će SSŠPDP BIH biti domaćin skupa kojem će prisustvovati i direktor Udruženja poslodavaca Norveške za sektor drvnog dizajna i tekstila.