GLAVNI ODBOR SSŠPDPBIH IZDAO SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM DANA ZAŠTITE NA RADU I PRAZNIKA RADA: NIJE VRIJEME ZA SLAVLJE VEĆ ZA NEPRESTANU BORBU ZA RADNIČKA PRAVA

28.04.2023. | Novosti, Vijesti

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U povodu obilježavanja 28. aprila – Svjetskog dana zaštite na radu i Međunarodnog praznika rada, Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine je u četvrtak, 27. aprila 2023. godine održao sjednicu na kojoj je razmatrao aktuelno stanje, probleme i izazove sa kojima se suočavaju radnici i radnice iz sektora šumarstva, drvne industrije, proizvodnje namještaja i industrije papira. Analizirane su aktivnosti i akcije koje je Sindikat, na svim nivoima organizovanja vodio u prethodnom periodu kroz kampanje za suzbijanje i eliminaciju nesigurnog rada (prekarnog rada) i sive ekonomije, povećanje primanja radnika, obezbjeđenja boljeg i sigurnog radnog okruženja.

Zaključeno je, da je Sindikat u prethodnom periodu obezbijedio potpunu pokrivenost članstva u sektorima šumarstva, prerade drveta i papira kolektivnim ugovorima. Kolektivnim ugovorima, granskim i pojedinačnim, osigurana su dodatna prava radnika, naročito materijalna prava, a ugrađen je mehanizam vanrednog usklađivanja plaće shodno porastu troškova života. Vođene su kampanje za eliminaciju „prekarnog rada“ koji je karakterističan i za javni i privatni sektor, a rezultat je povećan broj zaposlenih radnika po osnovu ugovora na neodređeno vrijeme. Značajni rezultati ostvareni su na polju unapređenja zaštite i sigurnosti na radu, kroz edukativne programe članstva o pravima i obavezama po novom Zakonu o zaštiti na radu i pratećim pravilnicima. Na bazi postignutih rezultata, opredijeljene su dalje aktivnosti i djelovanje Sindikata, prije svega rad sa radnicima i radnicama na terenu i edukaciji članstva.

Sa sjednice je poručeno da živimo u zahtjevnim i izazovnim vremenima, svakodnevno suočeni sa nizom problema, koji nažalost ne ostavljaju prostora, da slavimo već samo obilježavamo važne datume, koji su nam podsjetnik za neprestanu borbu i djelovanje.

Svjetski dan zaštite na radu je dan kada se sjećamo radnika koji su izgubili svoje živote na radu i u vezi sa radom. Poseban naglasak treba staviti na prevenciju bolesti i povreda na radu. Praznik rada trebali bi slaviti, ali nažalost, živimo u okruženju i uvjetima u kojima je neophodna neprestana i svakodnevna borba za radnička prava i svaki korak, koji napravimo u zaštiti i ostvarivanju prava radnika znači pobjedu. Neprestana je borba za osiguranje prava na rad i pravičnu zaradu, koja omogućava dostojan život radnika i radnica, normalan razvoj pojedinca i njihovih porodica za život dostojan čovjeka i bolju egzistenciju. U tom pravcu, neophodno je dalje raditi na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, rasterećenju privrede, smanjenju stopa doprinosa i poreza, kako bi se osigurala značajnija povećanja neto plaća. Radnici i radnice, koji nisu sindikalno organizovani i nisu zaštićeni kolektivnim ugovorima imaju samo zagarantovano pravo na najnižu plaću utvrđenu u Federaciji BiH, a koja, nažalost, ne može pokriti ni trećinu troškova jedne četveročlane porodice.

Glavni odbor Sindikata osvrnuo se na probleme većine radnika realnog sektora te je konstatovano, da su najčešća kršenja prava radnika nepoštivanje radnog vremena (prekovremni rad i rad na dane praznika), bez evidencije radnih sati i prava na dodatke na plaću za taj rad, rad na crno, isplate najniže plaće sa isplatom ostatka plaće u „koverti”, neadekvatni uvjeti rada, nizak stepen zaštite na radu, neadekvatna zaštitna oprema, mobing i diskriminacija, otkaz ugovora o radu bez pravnog osnova i dr. Značajan problem čini nesiguran rad, koji se ogleda u višegodišnjem radu radnika po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme uz određene zakonske prekide, kako radnik ne bi ostvario kontinuitet rada. Ovakav rad uz niske plaće u većini djelatnosti realnog sektora razlog su sve većeg broja oboljelih radnika i radnica, koji žive i rade u stresnim i napornim uvjetima. Zbog toga, sve je više radnika sa smanjenom radnom sposobnošu i utvrđenim invaliditetom, što dalje predstavlja problem njihovog zbrinjavanja, odnosno prekvalifikacije i dokvalifikacije i daljeg upošljavanja u nedostatku adekvatne socijalne podrške.

Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine poručuje, da je jedini način da promijenimo stanje i poboljšamo radnička prava da pokažemo solidarnost i ozbiljan interes za promjene. Značaj i snaga Sindikata ogleda se u broju, snazi i odlučnosti njegovih članova, da istraju u promjenama za bolje sutra.

RADNICI I RADNICE NEKA OVI PRAZNICI BUDU PODSJETNIK, DA SE TREBAMO POKRENUTI I ADEKVATNO DJELOVATI.
SVAKI DAN TREBA BITI BORBA ZA BOLJA PRAVA!