POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U ŠPD “SREDNJOBOSANSKE ŠUME” D.O.O. DONJI VAKUF

02.06.2023. | Novosti, Vijesti

U sjedištu ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf 30.5.2023. godine potpisan je novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u ovom javnom preduzeću.

Nakon višemjesečnog pregovaranja, Vlada Srednjobosanskog kantona svojim zaključkom dala je saglasnost na utvrđeni prijedlog. Ispred socijalnih partnera Kolektivni ugovor su potpisali direktor Društva Vildan Hajić i glavni sindikalni povjerenik SSŠPDP BiH Senad Ibreljić. Ovo je već drugi kolektivini ugovor potpisan na nivou Društva i njime je uređeno zasnivanje radnog odnosa, prijem pripravnika, radno vrijeme, odmori i odsustva, plaće i naknade, otpremnina, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, uslovi za rad sindikata te mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova.

Kolektivni ugovor je zaključen na period od godinu dana, a primjenjuje se od 01.5.2023. godine.