POSJETA ŠPD “SBK” D.O.O. DONJI VAKUF – ŠUMARIJA BUGOJNO

30.08.2023. | Novosti, Vijesti

Predstavnici SSŠPDP BiH u organizaciji Sindikata Šumarije Bugojno, čiji je povjerenik Emir Hajdarević posjetili su Šumariju Bugojno 29. augusta 2023. godine. Delegaciju Sindikata primio je upravnik Šumarije Bugojno Asaf Hadžibegović sa saradnicima, koji su se pobrinuli za cjelodnevnu organizaciju posjete.

U rasadniku Bugojno održan je zajednički sastanak predstavnika Sindikata sa direktorom ŠPD “SBK” d.o.o. D. Vakuf Vildanom Hajićem. Razgovaralo se o ukupnoj situaciji pri čemu je direktor predstavio trenutno stanje i aktivnosti, koje se provode na području cijelog preduzeća i dinamiku rada. U razgovoru je ukazano na probleme i izazove sa kojima su suočeni radnici Društva, a i na nedostatak radnika, naročito radnika u proizvodnji, osnovne radničke zahtjeve te teškoće i prepreke koje susreću pri obavljanju svakodnevnih poslova. Razgovaralo se i o planovima Šumarije u 2023. godini, kao i o organizaciji “VIII Šumarijade” čiji je organizator ovo preduzeće.

Sindikalni predstavnici posjetili su glavno stovarište u Bugojnu i razgovarali sa radnicima. U rasadniku Bugojno srdačno su dočekani od strane rukovodioca Emine Grabus Žujko i uposlenika rasadnika. Predstavljen je rad u rasadniku, način obrade sjemena, vrste koje se uzgajaju, kao i način proizvodnje šumskog i hortikulturalnog sadnog materijala.

Nakon toga, predstavnici SSŠPDP BIH sa domaćinima posjetili su radnike, koji rade na sječi i izvozu drvnih sortimenata na području GJ Kalin-Radovan, odjel 11, lokalitet Rostovo. Radnicima je predstavljen rad Sindikata i prava radnika u skladu sa pozitivnim propisima. Osnovni problem je nedostatak radnika, naročito radnika u proizvodnji. Poslovi u šumarstvu su izuzetno složeni i teški, gdje se radnici svakodnevno nose sa brojnim poteškoćama i izazovima. U to su se uvjerili i predstavnici sindikata, između ostalog i kada su prilikom povratka sa radilišta, doživjeli vrlo neobičnu situaciju, naime, blizak susret sa medvjedom.

Imajući u vidu ukupnu situaciju ukazano je na položaj radnika i njihova primanja te je osnovni zahtjev radnika bio, da sindikat nastavi raditi na povećanju plaća. Predstavnici sindikata razgovarali su i sa predstavnicima privatne kompanije čiji su radnici također angažovani na ovom području. Osim razgovora o problemima nedostatka radnika i potrebi izmjene zakonske regulative, koja će omogućiti isplatu većih plaća radnicima, ukazano je i na inicijative, koje su ranije uputili predstavnici poslodavaca u cilju poboljšanja kvaliteta rada u ovom ali i drugim srodnim sektorima. Posebno je istaknuta inicijativa za uvođenje plavog dizela.