POSJETA RADNICIMA JP “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” – ŠG KONJUH KLADANJ

07.09.2023. | Novosti, Vijesti

Predstavnici SSŠPDP BiH su 1.9.2023. posjetili radnike JP “Šume Tuzlanskog kantona” – ŠG Konjuh Kladanj. Već u 6.10 h ujutro radnici ovog šumskog gazdinstva bili su spremni za odlazak na teren. Prije odlaska predstavnici sindikata razgovarali su sa radnicima u RJ Gornja Drinjača-Brateljevići o uvjetima rada, te problemima i teškoćama sa kojima se svakodnevno suočavaju. Nakon kraćeg sastanka, dio radnika je otišao na radilišta koja se nalaze na lokalitetu Pauč. Sastanku je prisustvovao upravnik šumskog gazdinstva Edin Šuvalić.

Predstavnici sindikata razgovarali su i sa zaposlenima u uslužnim djelatnostima ŠG Konjuh, te čuvarima šuma.

Nakon toga, posjetili su rasadnik Budin potok, te su na tom lokalitetu imali priliku vidjeti pripremu radnika ovog preduzeća za predstojeću „Šumarijadu“.

Isti dan, predstavnici sindikata posjetili su radnike RJ Gornja Drinjača – lokalitet Gučina. Pritom je održan kraći sastanak sa radnicima. Predstavnike sindikata interesirali su uvjeti rada i ostvarivanje prava u skladu sa postojećim propisima. Ukazano je na značaj kolektivnog ugovora. Razgovaralo se o povećanju primanja radnika, kvalitetu HTZ-opreme i uvjetima rada. I ovaj put evidentno je koliko je posao u šumarstvu težak i opasan. Težina posla ne ogleda se samo u izvršavanju redovnih radnih zadataka, već opasnost predstavlja i sam dolazak na posao po brdovitim i makadamskim putevima.

Tokom posjete radnici su imali više upita u vezi sa ostvarivanjem prava iz osnova rada. Predsjednica SSŠPDPBiH odgovarala je na pitanja pravne prirode. Zaključeno je da Stručna sluzba sindikata treba da pripremi pisane odgovore na pitanja radnika evidentirana tokom posjete radilištima ŠG Konjuh Kladanj i ista dostavi putem povjerenika sindikalne podružnice.

Osim predsjednice i saradnice u delegaciji sindikata bili su glavni povjerenik sindikalne podružnice JP “Šume TK” d.d. Kladanj Refik Mostarlić i povjerenik sindikalne podružnice ŠG Konjuh Mirza Čavkunović.