SINDIKATI IZ REALNOG SEKTORA: POVEĆANJE CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PRIVREDU UGROŽAVA STATUS RADNIKA U FBIH

07.11.2023. | Novosti, Vijesti

Sarajevo, 6. novembar/studeni 2023. – Predstavnici sindikata iz realnog sektora upozoravaju da bi se najavljeno povećanje cijena električne energije za privredu moglo negativno odraziti na status radnika i radnica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Iz Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine, Sindikata hemije i nemetala FBiH, Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH te Sindikata metalaca FBiH naglašavaju da bi povećanje cijena električne energije za privredna društva nužno dovelo do povećanja cijena hrane, ali i svih drugih roba i usluga. Predstavnici industrijskih sindikata ističu da bi naknadno moglo doći i do povećanja cijena električne energije za domaćinstava, ako ne do kraja 2023. godine, onda se to može očekivati u narednoj godini.

Svjetska kriza izazvana ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku značajno utiče na većinu privrednih aktivnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Značajno smanjenje broja ranih mjesta u industrijskom sektoru osjetno je već od sredine 2022. godine, upravo iz razloga što je većina industrijskog sektora izvozno orijentirana. „Kriza je naročito osjetna u sektoru šumarstva i drvne industrije, ali i papira. Proizvodni kapaciteti odavno su ograničeni, a broj radnika u nekim fabrikama za proizvodnju namještaja značajno je smanjen. Bojimo se da će iskazani finansijski gubitak u poslovanju Elektroprivrede BiH u periodu januar – septembar 2023. godine biti prebačen na teret privrede i građana, a prije svega radnika i radnica iz realnog sektora. Ponovno aktualiziranje najava poskupljenja električne energije u Federaciji BiH dodatno unosi nemir među radnike i radnice, ali generalno i građane“, kaže Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi sindikati iz realnog sektora traže od Vlade Federacije BiH da donese mjere koje će onemogućiti povećanje cijena električne energije za privredu, odnosno, mjere kojima će se zaštiti privreda, radnici i radnice u industrijskim sektorima i građani u Federaciji BiH.  

Industrijski sindikati traže od vlasti da povedu više računa o realnom sektoru i radnicima i radnicama realnog sektora, koji stvaraju nove vrijednosti i pune budžetske i vanbudžetske fondove.

Poučeni lošim iskustvima iz prošlosti, upozoravamo da se povećanje cijena električne energije za privredna društva uvijek negativno odrazi na radnike i radnice, na način da smanjenje privrednih aktivnosti dovodi do otkaza ugovora o radu, smanjenja plaća i ugrožavanja životnog standarda radnika i građana. Sindikati ponovo ukazuju i na potrebu hitnog rasterećenja cijene rada, donošenjem seta zakona kojim će se omogućiti povećanje plaća radnika.