U POSJETI ČLANSTVU ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“: U FOKUSU PLAN ZA PREDSTOJEĆU GODINU, RJEŠAVANJE STATUSA „OSMATRAČA ŠUMA“ I IZMJENA ZAKONA O ŠUMAMA USK

08.02.2024. | Novosti, Vijesti

Dana 31.01.2024. godine nastavljena je posjeta članstvu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Pritom su držani sastanci u Šumariji Bihać, Rasadniku Cazin te u Šumariji Cazin. Osim sa članstvom, predstavnici Sindikata razgovarali su i sa upravnicima Rasadnika i Šumarije Cazin. Razgovaralo se aktuelnim pitanjima vezano za primjenu zakona, Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu. U toku sastanaka su predstavljene aktivnosti u preduzeću i plan rada u predstojećoj godini.

Predstavnici Sindikata upoznali su prisutne sa aktivnostima u 2023. i planom rada za 2024. godinu. U sklopu razmatranja plana članstvo je iskazalo interes za lokalne edukacije. Isti dan, održan je sastanak predstavnika vlasti Unsko-sanskog Kantona sa direktorom ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, radnicima i predstavnicima Sindikata, na temu rješavanja statusa radnika “osmatrača šuma” i ranije pokrenute inicijative za izmjenu Zakona o šumama USK. Dogovoreni su i prvi incijalni sastanci Uprave i Sindikata u pogledu utvrđivanja konkretnih aktivnosti po zaključku sa održanog sastanka.

Posjeta Direkciji i Šumariji Bihać
Posjeta Šumariji Cazin