PREDSTAVNICI SINDIKATA U OBILASKU USK: SASTANCI S ČLANSTVOM O RJEŠAVANJU PITANJA PRAVA RADNIKA SA PROMIJENJENOM SPOSOBNOŠĆU I SUSRETI SA ZAINTERESOVANIM ZA UČLANJENJE U SINDIKAT

09.02.2024. | Novosti, Vijesti

Prema planu posjete, 1.2.2024. godine predstavnici Sindikata posjetili su radnike EKOLOGIJE ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” d.o.o. Bosanska Krupa i održali sastanak sa članstvom.


Razgovaralo se na temu statusa i prava radnika sa promjenjenom radnom sposobnošću i ostvarivanja prava tih radnika u skladu sa pozitivnim propisima. Isti dan održan je sastanak sa upravnikom i predstavnicima Sindikata i članstvom Šumarije Sanski Most. Predstavljen je rad Šumarije i razmatrana su aktuelna pitanja.


U toku posjete Unsko-sanskom kantonu realizovani su obilasci i drugih kompanija iz oblasti drvne industrije, čiji radnici su iskazali interes za učlanjenje u Sindikat.

ŠPD USŠ- Ekologija B. Krupa

ŠPD USŠ- Ekologija B. Krupa (2)

ŠPD USŠ- Ekologija B. Krupa (3)
Šumarija Sanski Most