RAZGOVORI SA ČLANOVIMA SSŠPDPBIH U “JADRINA“ D.O.O. GRAČANICA I “NAMJEŠTAJ” D.O.O. GRADAČAC

12.02.2024. | Novosti, Vijesti

2. februara 2024. godine realizovane su posjete predstavnika Sindikata članstvu “Jadrina” d.o.o. Gračanica i “Namještaj” d.o.o. Gradačac.

Predstavnici Sindikata upoznali su se sa aktuelnim pitanjima u ovim kompanijama i statusom uposlenika. Razgovaralo se o tekućim pitanjima, sa fokusom na konkretne probleme radnika ovih privrednih društava, kao i osoblja u sektoru prerade drveta i proizvodnje namještaja, zakonsku i finansijsku problematiku te pitanja materijalnih i nematerijalnih prava.

“Jadrina” d.o.o. je kompanija iz Gračanice koja se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja, a “Namještaj” d.o.o. Gradačac je kompanija specijalizirana za oblast proizvodnje masivnog, hrastovog komadnog namještaja.

Posjeta članstvu ‘Jadrina’ d.o.o. Gračanica (1)
Posjeta članstvu ‘Namještaj’ d.o.o. Gradačac (2)
Posjeta članstvu “Jadrina” d.o.o. Gračanica: Primjerak proizvoda
Posjeta članstvu “Jadrina” d.o.o. Gračanica (2)